SKR! - Låt mig beskriva en dag på en vårdavdelning

Exempel på en vanlig dag på vårdavdelning

Sedan strejken började den 4:e juni har det blivit tydligt att SKR och högre makter inom Regionerna inte har en aning om hur sjuksköterskornas vardag ser ut inom vården. Därför tänker jag beskriva en dag på en avdelning inom Region Skåne. Detta är ett exempel på arbetsuppgifter som sjuksköterskor har.

– Jag börjar passet kl 06:45 då jag får rapport från min kollega som har jobbat natt. Jag kan ha 8 patienter som jag inte har träffat förut. Min kollega rapporterar varför patienterna är på avdelningen, vilka åkommor de har sedan tidigare, vad som har skett under vårdtiden samt vad som planeras. Detta ska ske på ca 15-20 minuter då nattkollegan även ska rapportera till en annan kollega innan hen får gå hem. Vilket innebär cirka 2 minuters rapport per patient. Därefter planerar jag kort tillsammans med undersköterskan jag jobbar med vad som ska göras. Den här planeringen är under ständig förändring under passets gång.

– Efter detta sätter vi i gång med morgonarbetet. Jag börjar med att dela morgonmediciner till patienterna. Hos en patient upptäcker jag att jag behöver sätta en ny perifer infart för att kunna ge antibiotika direkt i blodbanan. När detta är löst fortsätter jag mitt arbete men plötsligt kräks en patient. Jag går in till hen för att göra en bedömning samt eventuellt ge läkemedel mot illamåendet. Därefter fortsätter arbetet. En patient behöver extra insulin och en annan behöver smärtstillas. Jag går igenom vätskebalanslistor och kalorilistor. Medan allt detta pågår ringer avdelningstelefonen och jag blir avbruten i arbetet av kollegor, närstående, läkare som behöver hjälp eller vill informera mig om någonting. Patienten som kräks är orolig över att något inte står rätt till efter den stora bukoperationen hen gjorde för 2 dagar sedan och önskar vår uppmärksamhet för att känna sig trygg. Patienten med smärta behöver smärtstillande direkt in i blodbanan, vilket ska administreras långsamt för att uppnå bästa effekt med minsta möjliga dos.

– Kl 08:10, en timme efter överrapportering från nattpersonalen börjar ronden med läkarna. Då ska jag ha hunnit träffa alla patienterna och hunnit sätta mig in i deras situation. Även undersköterskan ska vara med på ronden med det är inte alltid de har tid att vara med då även de har fullt upp på morgonen. Har jag otur ska jag ronda med mer än ett läkarteam och får i vissa fall gå ifrån en rond till nästa team som vill bli färdiga för att kunna gå till operation. Ännu värre så kanske jag har en PAL:ad patient som ska rondas av en läkare som inte är bunden till min avdelning. Detta innebär att jag har hand om en patient som egentligen ska ligga på en annan avdelning med en annan specialitet. Den läkaren kan dyka upp när som under dagen, i värsta fall inte alls och jag behöver då ringa och jaga hen.

– Kl 09:45 har vi pulsmöte på avdelningen. Då går vi igenom platsläget på avdelningen för att kunna planera intaget av väntelistor eller akuta patienter. Ibland hinner jag inte vara med på detta då jag fortfarande rondar.

– Efter ronden går jag och undersköterskan igenom vad som ska göras resten av passet. Röntgen ska ringas och tider ska bokas. Nya läkemedel som har satts in under ronden ska delas ut till patienterna. Ibland är det läkemedel som inte finns tillgängliga på avdelningen och då behöver jag ringa runt till andra avdelningar för att försöka hitta dessa. Denna uppgift faller på sjuksköterskan då avdelningen inte har en farmaceut. Jag får sätta mig hos en patient och upprepa vad som sades på ronden då hen har en kognitiv sjukdom. Hos en annan får jag trösta då hen har fått ett tråkigt besked om sin sjukdom. Stämmer av med patienten som kräktes på morgonen om hur hen mår nu. Patienten som jag gav smärtstillande är fortfarande inte smärtstillad och behöver mer läkemedel. Patienten som fastar inför operation ska ha dropp. Under tiden ska jag försöka hinna med att äta frukost och gå på toaletten. Jag ska även ha en dialog med kommunen om patienten som ska gå hem och behöver ha mer hjälpinsatser i hemmet från hemtjänsten.

– Kl 12 ska mediciner delas igen och patienterna ska äta lunch. Jag ser att patienten som fick insulin fortfarande ligger högt i sitt blodsocker och behöver ytterligare insulin. Undersköterskan kommer till mig och informerar att en patient har fått feber och frossa. Jag går och betittar patienten, meddelar sen läkare, och ger patienten läkemedel. Sannolikt får jag en ordination på att ta prover på blod och urin.

– Kl 13 börjar jag rapportera över patienterna till kvällspersonalen. Beroende på om kollegorna har haft gruppen tidigare eller inte kan tiden på rapporten variera. För att kunna ge en bra rapport måste jag ha koll på vad både jag och undersköterskan har gjort under förmiddagen. Då jag har mycket att göra måste jag under tiden stämma av med undersköterskan vad hen har gjort, oftast fler än en gång. Är patienterna mobiliserade? Har stödstrumporna kommit på? Är trycksåren omlagda? Är stomin omlagd? Har patienterna ätit bra eller dåligt? Ofta är det undersköterskorna som får göra många av dessa uppgifter då jag som sjuksköterska tyvärr inte hinner med allt.

– Efter rapporten ska jag dokumentera det jag inte hunnit med under förmiddagen. Eventuellt äter jag lunch vid 13.30 om jag inte hann med detta innan överrapporteringen. Jag ringer upp den anhörige som vill ha information om sin sjuka mamma. Kanske bokar jag en sjukresa hem till någon.

– Kl 15:15 är mitt pass slut för dagen och då vill jag gå hem utan att ha dåligt samvete för att jag inte stannar kvar en stund och hjälper till eller känslan av att jag inte har hunnit dokumentera färdigt. Ibland går jag hem med dåligt samvete för att jag inte har hunnit finnas där för patienterna så som jag skulle önska.

Att inte jobba övertid anses vara radikalt av SKR och Region Skåne. Det menas att det är samhällsfarligt att jag går hem i tid för att kunna vila ut tills nästa arbetspass. I vilken annan yrkeskategori är detta normalt? Vilken sjuksköterska vill du som patient bemötas av i sjukvården? Den som är utvilad eller den som är på väg att bli utbränd? För utbrända är vi på väg att bli allihop. För att göra regionerna till attraktiva arbetsplatser måste någonting förändras för att bryta trenden med personal som lämnar. Det är därför Vårdförbundet har gått ut i strejk. För att alla kan bli sjuka och behöva vård. Vi vill ha rätt förutsättningar för att bedriva en god och säker vård utan att bekosta våran egen hälsa.

Annie Olofsson, sjuksköterska


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!