"Sjuksköterskor är de ohotade specialisterna inom omvårdnadskunskap"

Året 2020 blev ett ansträngande år och vi trodde nog att 2021 skulle se lite annorlunda ut. Ännu har trycket på vården och på personalen inte minskat. Vi är fortfarande i ett ansträngt läge.

Idag firas den internationella sjuksköterskedagen, världen över, till minne av Florence Nightingale, en sjuksköterska som reformerade både yrket och sjukvården. Vi vill sända en grattis-hälsning till er alla sjuksköterskor ute i vården och ni studenter som snart är våra framtida kollegor.

Maria Lindholm, yrkeshandläggare för sjuksköterskor.

Vi tror och hoppas att vi ser en liten ljusning i och med att vaccinationerna har kommit igång och att de trots alla farhågor löper på bra. Mycket beroende på att sjuksköterskor återigen ställt upp och ställt om från sina ursprungliga uppdrag.

Framtiden då? Hur ser den ut? På vilket sätt ska vi organisera vården för att vi aldrig behöver bli ”tagna på sängen” av ett liknande scenario?

Vikten av omvårdnadskunskap har visat sig vara oumbärligt. I bekämpningen mot pandemin skulle vi inte klarat att vårda patienterna utan den specifika kunskapen. Omvårdnaden är sjuksköterskornas forskningsområden och inom det är vi de ohotade specialisterna.
Grundutbildningen till sjuksköterska med både en yrkesexamen och en generell (akademisk) examen är en garant för att vi fortsätter att vara specialister inom vårt forskningsområden, omvårdnad.

Våra sjuksköterskestudenter är framtiden och Vårdförbundet menar att deras kunskaper och ledarkunskaper ska användas till utformningen av framtidens vård.

Det är med glädje vi kan konstatera att ansökningarna till sjuksköterskeprogrammet ökar nationellt. Vi vet att svenska sjuksköterskeutbildning är av hög kvalité och de studenter som utexamineras har en solid kunskap. Utmaningen ligger i att vi ser till att de som påbörjar utbildningen slutför den och sedan vill stanna inom yrket.

Åsa Sundin, yrkeshandläggare för sjuksköterskor.

Med tiden finns alla möjligheter att specialisera sig eller kanske gå vidare och forska inom olika områden. För varje sjuksköterskestudent som utexamineras har Sverige investerat i en god hälsa för medborgarna och en hög kompetens inom hälso- och sjukvården. Då måste vi se till att arbetsmiljön är god, arbetsvillkoren är schyssta och att det finns en tydlig karriärstrappa för sjuksköterskor.

Vi måste även se till att politiker och beslutsfattare förstår att i den framtida vårdens utformning behövs sjuksköterskans specifika kunskaper och det är i sjukvårdens beslutsfattande positioner sjuksköterskor ska ta plats.

Än en gång; Stort grattis till er alla och det livsviktiga arbete ni utför!

Maria Lindholm och Åsa Sundin
Yrkeshandläggare för sjuksköterskor
Vårdförbundet

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!