Du har all anledning att vara stolt över att du är röntgensjuksköterska

Parvin OlofssonHej kollegor!

Jag känner fortfarande den stolthet och den lycka som jag kände den dagen jag tog mig in på Karolinska Institutet och jag kände ännu mer stolthet och lycka den dagen jag var färdig röntgensjuksköterska och skulle påbörja min tjänst. Med fjärilar i magen provade jag mina vingar som röntgensjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Några år senare fick jag min magisterexamen i bild och funktionsdiagnostik och jag valde att fortsätta mina studier på forskningsnivå och arbeta som lärare på röntgensjuksköterskeprogrammet vid KI.

Det är tråkigt att höra att det råder brist på röntgensjuksköterskor. Vi har inte blivit fler trots att behovet är större nu jämfört med för 30 år sedan. Vi blir färre och färre, många går till pension, några säger upp sig och få yngre väljer att utbilda sig till röntgensjuksköterska.

Frågan om hur framtiden skulle se ut för mina studenter och ny utexaminerade kollegor ekade ofta i mitt huvud och därför lämnade jag lärararbetet på KI och började arbeta som professionshandläggare för röntgensjuksköterskor på Vårdförbundet.

Mitt mål är att vi tillsammans ska arbeta för att synliggöra vår profession, öka karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter, arbetstillfredsställelsen och yrkesstoltheten och på så sätt attrahera fler att välja röntgensjuksköterskans profession. Jag vet att vi tillsammans kan göra skillnad.

Kom ihåg att DU gör ett vikigt och värdefullt arbete. Utan dina insatser kommer det inte finnas rätt diagnos och rätt behandlig, därmed ingen säker vård.

DU har all anledning att vara stolt över att DU är röntgensjuksköterska och Du formar din egen framtid.

Jag är stolt över att jag är röntgensjuksköterska.

Grattis på yrkesdagen den 8 november!

Parvin Olofsson

Legitimerad röntgensjuksköterska och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Yrken för livet kräver bättre villkor!

Läs vår rapport om våra medlemmars arbetsmiljö och vad vi kräver. #yrkenförlivet

 

Yrken för livet!