Jag tar gärna av mig skjortan bara bilderna blir bra

670px-Play-Strip-Basketball-Step-6”Varför behöver han ta av sig skjortan? Det behövde inte den patienten som jag var med igår här på röntgen.” Sjuksköterskan som var med från avdelningen såg frågande ut.

”Därför att bildkvalitén blir bättre  utan en massa tyg och knappar som kan orsaka otydligheter på bilderna”- svarade jag.

”Jag tar gärna av mig skjortan bara bilderna blir bra” – svarade den nyligen hjärtopererade mannen.

Det finns omkring 3500 röntgensjuksköterskor i Sverige, ungefär samma antal som det finns allmänsjuksköterskor på min arbetsplats, Universitetssjukhuset i Linköping. Vad vi gör och vilket som är vårt ansvarsområde är inte tydligt verbaliserat, varken av oss själva eller av vår omgivning.  Fokus i vårt arbete, som jag ser det, är bildkvalité och patientsäkerhet i samband med undersökningar och behandlingar inom vårt verksamhetsområde. För att erhålla hög bildkvalité måste vi ha kunskap och färdigheter inom teknik, medicin och omvårdnad.

  • Teknik för att förstå hur bilderna skapas av de olika modaliteterna samt hur apparaterna fungerar och ska hanteras.
  • Medicin för att förstå vilka anatomiska strukturer som ska undersökas och vilken patofysiologi som ska tydliggöras på bilderna.
  • Omvårdnad för att kunna bemöta människor i skilda åldrar med olika individuella behov och medicinska problem som kommer för att genomgå en undersökning eller behandling. Omvårdnaden är en del av bildkvalitén. Om vi inte lyckas med att få till ett samarbete med patienten samt en förståelse hos patienten om vad som kommer att ske under bildtagningen kan det påverka bildkvalitén.  Omvårdnad är även viktigt för anpassningen av undersökningsmetoden utifrån varje enskild patients medicinska tillstånd och individuella behov.

Den medicinska bilden är en tydlig synbar produkt av vårt arbete, vilket är både stimulerande och ångestskapande. Jag tror att alla röntgensjuksköterskor känner igen glädjen när undersöknings- eller behandlingsresultatet blir bra, liksom besvikelsen när det inte blir bra trots ärliga försök. Men en erfaren röntgensjuksköterska vet när det är möjligt eller inte möjligt att uppnå det optimala undersökningsresultatet utifrån varje enskild patient. Det är det här som jag önskar att vi skulle kommunicera om vårt yrkeskunnande, vi kan bildkvalité och vi kan också bedöma vilka möjligheter det finns att uppnå en optimal bild utifrån varje enskild patients tillstånd och förutsättningar.

Lise-Lott Lundvall

Röntgensjuksköterska, Universitetssjukhuset i Linköping.

Med.Lic och doktorand i Medicinsk pedagogik

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!