Upplevs du för noggrann? Det är vårt arbete att vara noggranna!

Precis som jag skrev tidigare om att röntgenavdelningen är ett nav i vårdkedjan, så är vi röntgensjuksköterskor ett nav i röntgenverksamheter. Utan oss stannar avdelningen. Om vi inte utförde undersökningar skulle våra radiologer inte ha några bilder att granska. Hur mäts värdet av vårt arbete? Det finns olika sätt att se på frågan om hur viktigt vårt arbete är:

  • för radiologen är det att kunna ställa en säker diagnos från bildmaterialet vi producerar.
  • för den enskilde patienten är det en väl genomförd undersökning som ger svar på dennes sjukdom.
  • för remittenten att hen har grund för att planera fortsatt behandling.
  •  för verksamheten att rätt undersökning av god kvalité utförs vid rätt tidpunkt.

Det som vi vanligtvis mäter i röntgenverksamheten är antal utförda undersökningar. Trots brist på personal ställer vi upp och arbetar övertid för att modaliteterna ska utnyttas pga. att de kostar så mycket. Fattas det personal på vissa pass, eller om någon blir akut sjuk, är vi där igen och fyller arbetspassen eller jobbar över eller ”make do” med mindre personal. Vi möblerar om i vårt sätt att arbeta för att få de planerade undersökningar gjorda i tid. Oftast har dessa lösningar konsekvenser som påverkar den enskilde röntgensjuksköterskans privata liv och hälsa. Varför gör vi så? En del kanske känner den där pliktkänslan, många sympatiserar med patienten.

Häromdagen gick en DT-modalitet sönder. Då genomförde vi dubbelt med undersökningar på en annan modalitet eftersom det var bokat på båda modaliteterna för dagen, vilket blev en extra belastning på modaliteten. Vi var så bra på att planera så att arbetet flöt som det skulle. En röntgensjuksköterska satt nål och tog sig tid att informera patienterna under tiden. En annan läste remissen, räknade ut mängd kontrast dosen, njurfunktionsvärden, ändrade undersökningskort, dokumenterade hälsodeklaration som patienten hade fyllt i medan den tredje tog hand om patienten på undersökningsrummet och förberedde sprutan. Att ta ansvar för patienten och undersökning på detta sätt kräver att vi har full tillit för personer man arbetar ihop med. Samtidigt är kommunikation en viktig del i hela processen.

Det är mycket som ska fungera för att utföra en bra undersökning. Att utföra en undersökning med lägsta dosen och samtidigt vara uppmärksam om kontraindikationer när det gäller kontrast och läkemedel som patienterna får på röntgenavdelningen.

Många gånger upplever vårdpersonalen att vi på röntgen ställer höga krav på att vi ska ha aktuellt kreatinin värde, en viss ”färg” på nålen, vilket ställe den ska sitta på och krav att avlägsna metallföremål på patienten så att hen har rätt klädsel för undersökningen. Att det upplevs som för mycket beror oftast på avsaknad av kunskap för varför de sakerna är viktiga för undersökningen. Ett aktuellt kreatinin värde är viktigt för att det finns risk för skada på njurarna om patienten har nedsatt funktion, färg och ställe på nålen har betydelse för att kunna injicera kontrastmedel med rätt hastighet och rätt klädsel för att undvika artefakter på bilderna av olika föremål på kroppen.
Röntgensjuksköterskan kan sägas ha en skyddande roll när det gäller patienten.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!