Hur hade det sett ut utan facket?

Vad kan VI göra för att påverka och förbättra vår arbetsmiljö, minska den etiska stressen och stärka vår profession, där VI har högst reell- och formell kompetens?

Vad fan gör facket? Ja, det kanske några har frågat sig själva eller uttryckt till andra kollegor om varför man inte gått med, eller valt att till och med gå ur facket. Många av dessa människor som tänker så, kanske inte är tillräckligt pålästa och insatta i om vad fackföreningarna gjort och fortfarande gör för oss alla. De kanske inte heller har haft någon anhörig eller annan förebild som varit engagerad i en fackorganisation eller tagit sig tid att förklara varför det är bra och en vinst i att vi har fackorganisationer i vårt land- och i vår värld. För mig har det varit självklart att vara med i en facklig organisation från första början, vilket jag också var – i ”Pappers” under mina första år som arbetsför på en mansdominerad pappersfabrik. Här såg jag vikten- och vinsten av det fackliga arbetet och vad skyddsombuden roll är på en arbetsplats. Det samma var när jag bytte fack till Vårdförbundet år 2009, första året på Sjuksköterske-utbildningen där representanter från Vårdförbundet kom ut till oss och hade föreläsning/presentation om vad de arbetar med för frågor, vilka förmåner man har som medlem i ett fackförbund och hur mycket vi kan åstadkomma med ett högt medlemsantal -> Tyngre röst och större påverkan! Sedan dess har jag varit medlem och även blivit vald till förtroendevald på två olika arbetsplatser och tillika skyddsombud.

Men alla kanske inte fick det med sig i ”modersmjölken” som jag med en mamma som alltid varit fackligt ansluten under sitt arbetsliv och suttit med i styrelsen i många år för Lärarförbundet/Sveriges Lärare och som fortfarande är aktiv trots det ljuva pensionärslivet. Eller min pappa som också alltid haft ett nära band till sin fackorganisation Pappers och som även varit Skyddsombud på sin arbetsplats under många år innan den efterlängtade pensionen kom och knackade på dörren.

Från och till höjs röster om att facket har gjort sitt, men flertalet studier visar faktiskt på att fackligt arbete medverkar till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt. Det är faktiskt ingen slump, men de länder som har det högsta välståndet, den mest betydande konkurrenskraften och den främst fungerande demokratin likaså har starka fackföreningar.

Jag är absolut inte någon historiker (fast jag skulle gärna vilja vara ibland), och jag tänker inte komma med en lång uppsats om hur, när och varför? Men jag kommer absolut ta tillfället i akt att berätta lite om hur det såg ut i Sverige innan fackföreningarnas framväxt och vad det faktiskt inneburit för oss alla;

Ungefär för 150 år sedan och innan fackföreningarna växte fram, så kunde arbetsplatsernas arbetsdagar vara långa och arbetsförhållandena rent miserabla. Det fanns tyvärr mycket få lagar som reglerade arbetsförhållandena på den tiden. Om någon arbetare blev sjuk, eller betraktades som ”sjuk

= ansågs inte att vara arbetsför i den utsträckning som arbetsgivaren önskade eller betraktades som trotsig, kunde denne utan förvarning eller uppsägningstid bli avskedad på dagen.

Fackföreningar har en positiv och betydande roll för arbetstagarnas reallön (skillnaden mellan löneutveckling och inflation). Den generella lönenivån skulle vara markant lägre och en betydligt större del av företagens produktionsvärde skulle tilldelas kapitalägarna. Detta är något man har kommit fram till i rapporten; ”Om facket inte fanns”.

Men det är inte bara lönefrågor fackföreningarna drev eller driver idag, utan två av de viktigaste historiska vinsterna som fackföreningarna drev var; Allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag! Innan dess, fick inte kvinnor rösta och inte heller vissa av de manliga arbetarna, eftersom man också var tvungen att ha en viss inkomst för att få rösta.

Tänk hur det skulle ha sett ut om man inte hade drivit dessa viktiga frågor och krav! Tänk hur det kan se ut OM vi inte fortsätter att driva det?

Jenny Gustafsson, Leg. Sjuksköterska och numera Förtroendevald på heltid tillika Huvudskyddsombud.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!