Agneta_Colliander-Den 15 april är det Internationella Biomedicinska analytiker dagen. En dag som alla vi biomedicinska analytiker bör uppmärksamma. Vi har ett fantastiskt yrke som innehåller så många dimensioner. Från det nära patientarbetet där främst de med fysiologisk inriktning har sitt största arbetsfält, till biomedicinska analytiker med inriktning laboratoriemedicin som även de är i direkt patientkontakt även om de flesta arbetar mer indirekt med att analysera och leverera analyssvar.

Vi står inför en stor automatiseringsvåg inom hela området som gör att vår roll inom laboratoriemedicin kommer att förändras. Det kommer ställas större krav på att kunna koppla provsvar till anamnes för att garantera ett korrekt svar även om många svar kommer att utsvaras automatiskt. Men det finns alltid en del provsvar som avviker och som bör kontrolleras och kvalitetssäkras innan de besvaras. Det är den biomedicinska analytikern som har kompetens för denna arbetsuppgift.

För att möta framtidens vård och nya krav behöver det även finnas möjlighet till att specialisera sig och kunna ta ännu mer självständigt ansvar. För att synliggöra denna dag lite extra uppmanar vi dig att ta en bild på dig och dina kollegor och sprida på sociala medier. Syns vi finns vi. Biomedicinsk analytiker = säkert provsvar. Se mer info i tidningen Laboratoriet eller på IBLs hemsida.

/Agneta Colliander
Ordförande IBL

 

Tips:  Använd gärna taggar på sociala medier som #biomedicinskanalytiker och #minyrkesdag så kan vi hitta era bilder.