Gästblogg: Besök på Taipei Medical University Shuang-Ho Hospital

FullSizeRenderIgår hade vi glädjen av att få göra ett studiebesök på ett laboratorium på Shuang-Ho Hospital. Namnet betyder ”Double Peace” eller ”Double Blessing”. Sjukhuset har cirka 770 vårdplatser, 4200 besök om dagen och 240 akutbesök. Det är ett universitetssjukhus vilket också betyder att det utbildas bland annat biomedicinska analytiker som har sin praktik här. Laboratoriets avdelning som vi besökte hade 43 biomedicinska analytiker anställda. Deras laboratorium var inte helt utbyggt än men var planerat med en större mikrobiologiavdelning. De utförde ungefär 7000 analyser per dag. De ingick i EQA, External Quality Assurance Program och arbetade efter principerna, ”en patient, ett prov, en procedur åt gången”. Detta fick bland annat konsekvensen att de endast hade en enda stol till en blodgivare i det enda rummet som fanns för blodgivning ett rum.

Sjukhuset är endast sex år gammalt och är designat och uppbyggt efter patientens väg i vården. De vill verkligen att deras patienter ska bli lugna och känna sig trygga och det började redan i foajén där det var livemusik. När patienten har varit på besök hos läkare loggar hen in på provtagningen genom att välja att trycka på en av tre knappar. Patienten kan uppge om hen är äldre, barn eller funktionshindrad vilket betyder att det ska vara en erfaren biomedicinsk analytiker med specialkunskaper som ansvarar för provtagningen. Sen visar patienten upp remissen i en streckkodsläsare. Patienten får en nummerlapp och biomedicinska analytikern vet i samma stund vilka prover som ska tas. Detta gör att det knappast är någon väntetid tid som hinner göra patienten nervös. De hade designat provtagningen så patienterna inte ser när andra patienter lämnar blod och biomedicinska analytikern behöver inte heller känna sig iakttagen.

Inne på laboratoriet kände jag igen mig då det var samma märke på maskinerna och det är uppsatt avläsningslistor för dagliga-, vecko- och månadskontroller på allt. De har monitorer i labbet där man kan se hur långt de olika analyserna har kommit, men också hur många prover som anlänt till provmottagningen. Man kan också följa hela eller delar av processen via iPads beroende på vilka behörigheter man har. Efter dessa tider lägger de upp sitt dagliga arbete. Remitterande läkare kan gå in i systemet och se hur långt proven är komna in i processen.

Mycket var likt hemma men det som klart var annorlunda var genomsnittsåldern på biomedicinska analytikerna. Här var det ca 30 år mot i Sverige är det runt 55 år.

Vi fick otroligt varmt välkomnande och glädje över vårt besök spreds även om de inte talade engelska med oss. Detta var ett fantastiskt besök som kommer att finnas kvar i mitt hjärta länge.

 

/Susi Nilsson
Biomedicinsk analytiker
Förbundsstyrelseledamot

FullSizeRender
Vår guide står vid incheckningsautomaten till provtagningen.
Skärmavbild 2014-10-07 kl. 12.47.04
Instruktioner för handtvätt på sjukhuset.

 

Skärmavbild 2014-10-07 kl. 12.46.48
Flygeln i sjukhusentrén
FullSizeRender
Labbchefen och medarbetare Taipei Medical University Shuang-Ho Hospital.