Gästblogg: Välkomna till Diagnostikforum!

I valtider bjuder politikerna över varandra. Vården står i fokus. Pengar ska satsas på AST-utbildning för specialistsjuksköterskorna, lönerna för sjuksköterskor ska höjas. Ett parti ville införa förste specialistsjuksköterskor. Det finns inte någon som överhuvudtaget har nämnt Biomedicinska analytiker. Ska det finnas Biomedicinska analytiker i Primärvården eller går det lika bra med undersköterskor, sjuksköterskor eller någon annan lättlärd person. Behövs Biomedicinska analytiker på de stora sjukhuslaboratorierna? Om man köper en bana så behövs det väl bara en apparatskötare som ser till att löpande bandet alltid rullar!

Utvecklingen inom molekylärbiologin går så fort att man inte hinner sätta upp alla analyser tillräckligt snabbt. Tekniken snabbas på, vården har behov av nya behandlingsstyrande metoder. Dessa metoder står kanske snart också på banan. Men vem är det som ska vara med och utveckla metoderna? Molekylärbiologer, ingenjörer, biomedicinare eller Biomedicinska analytiker? Biomedicinska analytiker som har en specialistutbildning inom molekylärbiologi och därmed kunskap om hela processen, från förberedelser före provtagning till provtagning, analys, värdering och kvalitetssäkring av resultat, resultatrapportering samt metodutveckling. Visa att ni finns, alla skickliga Biomedicinska analytiker. Ni behövs inom primärvård, klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, patologi, genetik, farmakologi, klinisk fysiologi och veterinärmedicinska laboratorier.

Kom till Diagnostikforum den 14-16 oktober! Jag lovar det finns något intressant för alla. Bredda kompetensen, lär mer om vad man gör utanför ditt eget specialområde. Du kan plocka ihop ditt eget ”konferenspaket”. Det är fritt att gå mellan de olika temana. I år har vi även fått med området klinisk fysiologi som många efterfrågade vid förra årets Diagnostikforum. Vi har även Biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin. En hel del intressant att lära även där. Kanske ett nytt arbetsfält i framtiden för någon? Är det samma arbete som inom den humana sjukvården?

Verksamhetschefer från olika delar av landet träffas också i samband med Diagnostikforums sista dag så det i sig kan bli en spännande programpunkt när ni tillsammans får möjlighet att diskutera tjänster och behovet av specialistbefattningar i framtiden, samt få höra lite mer om den utbildning som startat i Örebro. Vårdförbundet kommer också och presenterar sitt förslag på Akademisk specialisttjänstgöring för Biomedicinska analytiker. Men den kan inte bli verklighet om det inte finns ett uttalat behov. Det är ni som tillsammans visar på behovet. Nästa gång politiker bjuder över varandra ska även professionen Biomedicinska analytiker finnas med.  Med en fullsatt konferenssal visar ni aktivt att det här är något som saknas och att det är ni, Biomedicinska analytiker, som vill vara med och utveckla framtidens laboratoriemedicin.

Det är inte för sent att anmäla sig till Diagnostikforum i oktober så ta chansen till några spännande dagar i Jönköpings kulturhus Spira. Ligger centralt i Jönköping vid Vätterns strand och nära till allt, tåg och hotell på gångavstånd.

Väl mött i Jönköping
Agneta Colliander
Ordförande i IBL