Jag har idag skrivit ner min interna rapport från IFBLS:s kongress i Berlin och jag gjorde det med hjälp av alla mina anteckningar från dessa dagar. I samband med varje kongress genomförs ett val till IFBLS:s styrelse. Lotte Gaardbo från vår danska systerorganisation dbio var nominerad och hon blev invald, med applåder. I mina anteckningar hittade jag delar av Lottes ”valtal:”

”Break down the walls! Open the laboratory door and influence! We need health care without borders”.

Om du är intresserad av att läsa om det danska arbetet med biomedicinska analytiker som Diagnostisk partner, så kan du ladda ner specialnumret av dbio:s tidning här.