Allt ljus på röntgensjuksköterskor!

Varför blir man egentligen röntgensjuksköterska?

Därför att det är ett fantastiskt yrke som kombinerar omvårdnad med högteknologiskt kunnande och arbetsuppgifter som är i konstant utveckling! Röntgensjuksköterskor bidrar med både teknisk skicklighet och varmt omhändertagande av patienter i utsatta lägen. Yrket bidrar till att rätt diagnos och behandling ges och räddar liv!

Men många i vårt samhälle vet inte ens vad yrket är och vad som faktiskt krävs för att bli legitimerad röntgensjuksköterska. Det kanske till och med är så att många som arbetar inom vården inte heller vet vilken kompetens professionen har och hur de faktiskt bidrar och är avgörande för en god och säker vård.

Media dränks av rapporter, insändare, dokumentärer och artiklar om sjuksköterskor och barnmorskor. Men röntgensjuksköterskor kan upplevas som en osynlig profession, några som bara finns där och knotar på. Det behöver vi ändra på!

Mycket snack om specialistutbildade sjuksköterskor, men nu är det dags att lobba för specialistutbildade röntgensjuksköterskor! Den tekniska utvecklingen stormar fram i ljusets hastighet och allt högre krav läggs på röntgensjuksköterskans kunnande och specifika professionskunskap. Nu är det dags för en specialistutbildning även för röntgensjuksköterskor:

• En reglerad specialistutbildning på avancerad nivå
• Huvudområdet är radiografi med en öppen inriktning
• Ska leda till en skyddad specialistbeteckning
• Som student ska du veta vilken status utbildningen har
• Akademisk specialisttjänstgöring ska införas i verksamheterna

Om vården ska utvecklas och bedrivas säkert måste alla professioner involveras. Nu är det dags för alla röntgensjuksköterskor att kliva fram i rampljuset!

Åsa Mörner
Styrelseledamot Vårdförbundet avd Örebro

Är du legitimerad röntgensjuksköterska eller studerar du till yrket? Vi vill gärna att du beskriver hur din yrkesdag ser ut, varför du valt att utbilda dig till just röntgensjuksköterska och hur du ser på yrkets utveckling. Hör av dig till oss så sprider vi budskapet om den livsviktiga röntgensjuksköterskan! Hör av dig till oss: vardforbundet.orebro@regionorebrolan.se

Följ avdelning Örebro i sociala medier!