Strejkrätten – ska inte vårdpersonal få ha denna grundlagsskyddade rättighet?

Vårdförbundet har varslat 4 arbetsplatser i hela Västmanland om strejk from 11 juni 2024.
Vårt varsel berör 4,2% av Vårdförbundets medlemmar inom Region Västmanland, vilket är under 90 personer.
För att ge er relation till siffran 4,2%, så är detta färre personer än vad Region Västmanland har gjort avrop för vad gäller hyrpersonal i Vårdförbundets yrkesgrupper. Förra året låg sjukskrivningarna för sjuksköterskor på 7,8% inom Region Västmanland, alltså ligger våra normala sjukskrivningstal långt över vad vi har varslat om strejk. Är vi då samhällsfarliga för att vi är sjuka?

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rättighet att få strejka, strejkrätten är även skyddad i flera internationella konventioner.

Men nu anser Region Västmanland att Vårdförbundet måste begränsa sitt varsel, för det blir enligt Region Västmanland samhällsfarligt. Enligt Region Västmanland ligger en acceptabel siffra på 3 promille som kan tas ut i strejk, i relation till vår senaste strejk 2008, då strejkade drygt 470 medlemmar inom Region Västmanland. Problemet är inte Vårdförbundets varsel om strejk, vi har tagit hänsyn till patienterna, vi kommer alltid ha patienten framför oss i fokus. Utan det är den personalpolitik som länge drivits av Regionen. Det saknas sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, så att vi inte kan bedriva den vården som Regionen är skyldig att bedriva utifrån invånarnas behov. Organisationen av vården är inte vi som facklig organisation ansvarig för.  Istället för att komma till förhandlingsbordet och faktiskt möta upp på rimliga krav, vill arbetsgivaren pressa ur än mer av våra medlemmar. Vi får höra av Regionen att vi har inte så högt övertidsuttag på våra grupper, om man tittar över alla, den är ”bara” dåligt fördelat.
Menar Region Västmanland att våra medlemmar alltid förväntas arbeta utöver sin ordinarie arbetstid?

Vilken annan sektor skulle resonera på detta sätt?

Johanna och Ingrid
Ingrid Edman, Ordförande Vårdförbundet avd Västmanland
Johanna Holmström, Vice ordförande Vårdförbundet avd Västmanland

Kommentarer

  1. Jag tror att när regionen räknar sjuksköterskor och övertid räknar man in alla anställda sjuksköterskor, även de som har rent administrativa tjänster o aldrig ser en patient… därför stämmer säkert deras siffror även om dom inte är rättvisande.!

  2. Retoriken med att det är bara några få som har stort övertidsuttag är inte förenlig med att inte tillmötesgå en generell arbetstidsförkortning. I ena läget medger man att övertidsuttaget är på en minoritet och att det rör sig i huvudsak om hela arbetspass medans i det andra läget så skulle 15 minuter arbetstidsförkortning per pass innebär att exakta lika många minuter övertid/anställning skulle behövas för att täcka upp detta.

    Antingen så har man luft i systemet eller så har man det inte. Eller menar regionen på allvar att de har lyckats produktionsplanera alla verksamheter så att man har hundraprocentig effektivitet varenda minut på en åttatimmars arbetsdag. När var det senast linjeorganisationernas chefsnivåer och tjänstemän hade samma produktionstakt?

    Det luktar illa och rimmar dåligt. Arbetsgivarna är desperata av att ge sken av att de vet vad de håller på med, men med denna förhandling så är kejsaren naken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!