Styrelsen i avdelning Västmanland har idag startat en namninsamling gällande årets löneöversyn inom region Västmanland https://www.mittskifte.org/petitions/ge-oss-anstandig-loneokning-1.

Region Västmanland har i ett utskick till chefer inom regionen tydliggjort att arbetsgivaren värnar om den svenska modellen för spelregler på arbetsmarknaden och att de följer ingångna avtal. Detta har även av folkvalda regionpolitiker framförts till delar av styrelsen.

Vårdförbundet styrelse avdelning Västmanland håller med arbetsgivaren om att kollektivavtal ska följas och svenska modellen ska värnas – men att Region Västmanland lyfter detta enbart när det passar dem. Det anser inte vi är att värna om den svenska modellen eller att följa de kollektivavtal som tecknats gemensamt. Historiskt så har Region Västmanland inte värnat om det kollektivavtal som styr våra medlemsgrupper, vilket bland annat medfört att Vårdförbundet begärt traditionell löneöversyn på flera kliniker.

Det ansvar som Region Västmanland har för att rekrytera och behålla Vårdförbundets medlemsgrupper är under all kritik gällande löneöversyn 2023.  I Region Västmanland så är Vårdförbundets yrkesgrupper de som arbetsgivaren har störst kompetensbrist inom. Av de 14 yrken som det råder brist på inom regionen så står Vårdförbundets yrkesgrupper för 9 av dessa.

Att i detta läge inte satsa på våra medlemsgrupper ser vi som ett stort problem. Vårdförbundet har framfört till arbetsgivaren att marknaden är vidöppen för våra yrkesgrupper och att många av våra medlemmar får upp sin lön genom att gå till en annan arbetsgivare.

Regionens beslut om årets löneutfall innebär även att den lönestruktur Vårdförbundet kämpat för under många år slås sönder.

Avslutningsvis har Vårdförbundet framfört till regionen att Västmanland är den region i Sverige som ligger sämst till vad gäller jämställda löner. Genom att våra yrkesgrupper, som är kvinnodominerade, inte får det löneutfall som industrimärket stipulerar så kommer lönegapet mellan kvinnor och män att öka ännu mer.

Gå i och skriv på namnuppgiften och dela vidare i era sociala medier.

Detta är steg ett i strategin gällande löner som berör alla våra medlemmar i Västmanland.

Nästa steg kommer att bli att lägga en strategi gällande om löneöversyn för våra medlemmar som arbetar inom länets alla kommuner.

Så håll utkik via våra sociala medier om vad som är på gång.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!