Alltså, det här med övertid…

Det snackas mycket om övertid nu, både ”frivillig” sådan samt om gränsen på 200h. Det finns en hel del att fundera över och säga, kring det här med övertid. Jag börjar med den så kallade frivilliga övertiden (som typ inte finns) och tar gränsen lite längre ner. Du har blivit varnad, det är en vägg av text…

 

Det finns verkligen inget lagstöd eller något skrivet i de flesta av våra kollektivavtal, som anger att övertid är ”frivillig”. Jag sitter och tittar på texterna, nu när jag skriver denna text. Jag hittar i princip inget som stödjer idén om att övertid kan vara frivillig.

I Arbetstidslagen, ATL 1982:673, 7-9 §§ som rör övertid, finns inte ett ord om någon frivillighet.

Jag har också letat efter frivilligheten i några av våra kollektivavtal:

  • SKR och Sobona, Allmänna Bestämmelser AB – 20; 20 § Övertid, Mom. 1.
  • Arbetsgivaralliansen, Branschkommitté Vård och Omsorg, Bransch- och löneavtal 2020–2023; 6 § Övertidskompensation, Mom. 1 Övertid, Mom. 1:1.
  • Almega, Kollektivavtal Bransch E och F; 7 § Övertid och mertid, Mom 3:1.
  • Almega, Kollektivavtal Bransch Ambulans; 7 § Övertids- och mertidsarbete, Mom 2.
  • Fremia, Hälsa, vård och övrig omsorg; 6 § Övertids- och mertidsersättning, Mom 3.
  • Svenska kyrkans avtal 20, Allmänna bestämmelser; 20 § Övertid, Mom 1.
  • PACTA, Vård och omsorgsavtalet; 3 § Moment, 2 Övertidsersättning, Mom 2:1

 

Det är tydligt skrivet i kollektivavtalen att övertiden ska vara beordrad innan övertiden sker eller att den kan beordras i efterhand av chef. Någon ska säga till dig att du ska jobba övertid. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren lindar in befordringen i en fråga om du vill eller kan tänka dig att strunta i din återhämtning. Endast i det statliga Villkorsavtalet, Kap 4, § 18, är det lite mjukare formuleringar, men det är fortfarande arbetsgivaren som avgör om övertid ska ske och om man får betalt för den. Endast i det här avtalet här finns ordet ”frivillig” ens nämnt och det rör att man först ska söka bland frivilliga till övertiden. De har bara 150h övertid att ta ut på helår, bättre än lagen alltså.

Jag hör att vissa arbetsplatser har högre ersättning för övertiden, om du går med på den ”frivilligt”. Vad betyder det i praktiken? Fritt översatt blir det ungefär; ”Tig och håll tyst, du har ju fått pengar för att arbetsmiljön är kass och att jag som arbetsgivare varken kan behålla eller rekrytera till alla våra tjänster.” Det blir ju ännu tydligare att arbetsgivaren köper sig fri från en dålig arbetsmiljö och att den inte behöver göra något åt bristerna.

Jag har genom åren sett ett antal olika lönekriterier. Det har varit lönekriterier från diverse olika offentliga vårdverksamheter, privata vårdgivare, privata små och stora företag som inte är i vården med mera. Jag har aldrig sett ett enda lönekriterium som handlar om att det ses som något positivt att någon jobbar övertid. Inte en enda gång. Inte en enda skrivning om att övertid eller ”frivillig” övertid kommer att ge högre lön. Att jobba övertid, ”frivillig” eller inte, anses inte som en prestation. Jag har däremot mött många medlemmar som besviket konstaterar att de inte får bättre lön, trots att de slagit knut på sig själva många gånger om och gjort tokmycket övertid. De trodde ju att lojalitet med patienten och att få verksamheten att rulla, skulle betala sig. Så är det inte.

”Har Vårdförbundet hittat på övertidsgränsen?”

Jag ser också att det är många medlemmar som besviket konstaterar att övertidsgränsen bara är 200h och tror att det är Vårdförbundet som hittat på det. Det är svensk lagstiftning, gränsen är satt i Arbetstidslagen, som är en skyddslagstiftning. Den är beslutad redan 2000, i 22 år har vi haft den lagstiftningen, jag anser inte att något som är 22 år gammalt är speciellt nytt. Jag kan också anse att 200h i övertid, är generöst i överkant, gentemot arbetsgivaren. Det är ju din återhämtning vi snackar om, den som gör att ditt arbetsredskap hjärnan, kan funka optimalt.

Jag tycker det är märkligt att det bara är skyddslagstiftningen kring övertid, som blir ifrågasatt. För det är en skyddslagstiftning, minns det. Ingen annan skyddslagstiftning ifrågasätts någonsin. Ingen skulle drömma om att ifrågasätta att sängar ska vara höj- och sänkbara eller att det ska användas hjälpmedel vid lyft/förflyttningar. Har aldrig heller hört någon kräva att man ska få låta bli att använda dragskåp för kemikaliehantering. Jag har inte hört någon tycka att slutna system för beredning av antibiotika är onödigt eller att man ska slippa använda skydd vid farlig smitta. Allt vad jag just räknade upp, kommer också ur skyddslagstiftning.

Jag vill vara ytterst tydlig med att jag inte menar att skamma de som jobbar mycket övertid, oftast gör de mer än vad som kan förväntas, för att lösa situationen. För att inte lämna kollegor i sticket eller för att hålla patienten skadeslös. Men jag tänker också att det måste vara tydligt att vid mycket övertid, så är man indirekt med och bidrar till att arbetsgivaren slipper göra något åt arbetsmiljön och våra löner. Arbetsgivaren klarar ju verksamheten ändå, varför ska den alls lägga tid och tankekraft på att förbättra något på arbetsplatsen?

I min värld är övertid undantaget, det som man tar till när inget annat går. En sista utväg. Men många av våra arbetsgivare bygger numera sin verksamhet på att alla ska jobba övertid, vilket är fullständigt snedvridet. Att övertid har blivit ”det nya normala” är så både fel och väldigt olyckligt. Jag förväntar mig att ett fackförbund _ inte _ tycker det är okej och aktivt jobbar emot höga övertidsuttag.

 

Vårdförbundet kämpar för rimliga löner och bra arbetsvillkor som inte gör oss sjuka, när du håller igång vården.

Vad gäller vid beordran?

Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!