Här kommer en presentation av den nya styrelsen som valdes av medlemmarna på årsmötet 7/10 2021.

Från vänster till höger: Rebecca Davidsson, Angelica Gradh, Tina Javidi, Beatrice Zeppenfelt, Janí Stjernström, Elisabeth (Lisa) Berglind, Johanna Holmström, Ingrid Edman, Linda Engström, Jenny Lindbom, Peter Sjödahl. 

Ordförande Jani Stjernström

Jani Stjernström

Jag heter Jani´ Stjernström är 62 år och bor i Västerås. Jag är legitimerad sjuksköterska med specialist utbildning inom Anestesi-Intensivvård och har min nuvarande tjänst inom Ambulansen. Mitt nuvarande uppdrag har jag som ordförande i avdelning Västmanland , jag har även uppdrag som förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet fram till kongressen maj 2022.

För mig är våra villkorsfrågor den starkaste drivkraften i mitt engagemang. Jag brinner för arbetsmiljöfrågorna,  för mig är det viktigt att vi arbetar för ett hållbart yrkesliv där alla medlemmar ska ha rätten till en hälsosam arbetsplats. Min intention är att skapa ett hållbart yrkesliv som ger förutsättningar att vi får behålla hälsa och helhet fram till pension.

Jag vill även fortsätta arbetet kring att få till en verklig värdeförskjutning för våra medlemsgrupper, vår kunskap och kompetens ska synas i lönekuvertet. Stolthet i yrket där vår kunskap gör skillnad.

Vice ordförande Ingrid Edman

Ingrid Edman

Jag heter Ingrid Edman och är barnmorska och har en tjänst på Kvinnokliniken Västerås sjukhus.

Jag känner att mitt engagemang fortfarande är högt för Vårdförbundet. Erfarenheten som jag har fått möjlighet att utveckla över tid i mitt fackliga uppdrag är fantastiskt att få verka i. Vikten att få driva medlemsfrågor, arbetsmiljöarbete och få möjlighet att få till lösningar som genererar ett ökat medlems värde.

Ledamöter

Johanna Holmström

Jag heter Johanna Holmström och arbetar som intensivvårdssjuksköterska. Jobbar på IVA i Västerås sedan 10 år. 

Jag har varit lokalt förtroendevald i många år, pandemin har tydliggjorde vilka brister det finns hos arbetsgivarna vad gäller arbetsmiljöfrågor, att värdesätta kompetens m.m. genom att tacka ja till styrelseuppdraget får jag möjlighet att påverka och arbeta med dessa frågor för alla våra medlemgrupper inte ”bara” lokalt.

De fackliga frågor som jag verkligen drivs av är att alla har rätt till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Samt att det ska vara möjligt till en bra löneutveckling, där kompetens värdesätts, att inte behöva byta arbetsgivare för att få en löneutveckling. 

Linda Engström

Jag heter Linda Engström och arbetar som sjuksköterska på Dialysen, Västerås sjukhus.

Varför engagerar jag mig? Jo, för att arbetsrätten är en av de allra viktigaste funktionerna vi har i vårt samhälle. Att må bra på jobbet är en stor del i ett hälsosamt och hållbart liv såväl innanför som utanför sitt arbete. Att få vara fackligt ansluten i ett demokratiskt land är inte är självklarhet i stora delar av världen. Det måste vi hjälpas åt att upprätthålla och utveckla.

Mina hjärtefrågor: jämlikhet, jämställdhet och arbetsrätt.

Jenny Lindbom

Jag heter Jenny Lindbom 48 år och bor i Gullvalla utanför Sala. Jag har varit förtroende vald och skyddsombud för Vårdförbundet på olika arbetsplatser hela mitt yrkesliv. Nu är det dags att ta klivet in i styrelseuppdraget.

Idag arbetar jag som specialistsjuksköterska på Barnmottagningen i Västerås.

Jag brinner för arbetsmiljöfrågor, få förutsättningar att ha en hållbar arbetsmiljö för hela yrkeslivet. Öka livslönen och lönespridning är också viktigt för mig.

Rebecca Davidsson

Jag heter Rebecca Davidsson och arbetar på akuten Västerås.

Jag valde att tacka ja till rollen som styrelseledarmot i vårdförbundet avdelning Västmanland eftersom att jag har tankar och åsikter om vad som inte fungerar inom vården just nu både arbetsmiljö-, vilkors- och patientsäkertsmässigt.  För att då kunna se en förändring och kunna påverkade detta på sikt är det viktigt för mig att få vara med och påverka genom lyfta verkligheten av vad som händer inom våra verksamheter. 

Vikitga frågor för mig i vårdförbundet just nu och vad som driver mig att arbeta fackligt:

  • Bibehålla kompetensen och värna om erfaren personal så att fler kan och vill stanna kvar på sin arbetsplats utan att känna att man behöver byta arbetsplats eller arbetsgivare för att få upp lönen eller utvecklas i sin profession. Genom att uppnå detta kan även en bättre arbetsmiljö uppnås då det finns en blandad erfarnhet i arbetsgruppen och på så sätt kan man lära av varandra och skapa en gemenskap i arbetsgruppen. Detta leder dessutom till en mer patientsäker vård! 
  • Att arbeta fackligt är för mig en självklarhet för att kunna vara med och påverka vården, patientsäkerhet och framförallt arbetsförhållandena. Så att vi som arbetar inom vården ska få ett hållbart arbetsliv med allt vad det innebär! 
Elisabeth Berglind

Jag heter Elisabeth ”Lisa” Berglind och arbetar på Treklöver Västmanland i Västerås.

De här frågorna brinner jag för: 

  • Att Vårdförbundet ska arbeta för medlemmarna och förbättra arbetsmiljö, lönevillkor och driva frågor mot arbetsgivare.
  • Att vi ska öka i antal medlemmar och att kompetens ska löna sig.
  • Att Vårdförbundet ska arbeta för att våra medlemmar får återhämtning under och efter arbetstid och för hälsosamma arbetstider.

Viktigaste utmaningen jag ser under kommande mandatperiod: 

  • Att fortsätta att växa med fler medlemmar, bibehålla våra medlemmar samt att vi ska ha en gemensam grund i vår politik gentemot arbetsgivaren. 
Peter Sjödahl

Jag heter Peter Sjödahl och arbetar som legitimerad sjuksköterska på ambulansen i Västerås. Har sedan två år tillbaka jobbat på facklig tid på Vårdförbundet varvat med ambulanspass.
Kände för flera år sedan att jag ville engagera i Vårdförbundet. Att bli invald i styrelsen känner jag att där kan jag engagera mig ännu mer samt kunna vara med i processen i hur Vårdförbundets Västmanland kan utvecklas.
Jag blir engagerad när vi pratar om medarbetarnas arbetsmiljö samt villkor. Även lön samt arbetstider är något som jag tycker om att diskutera.

Tina Javidi

Mitt namn är Tina Javidi.

Jag har alltid varit engagerad i olika frågor och har djupdyk i fackliga frågor sedan jag blev sjuksköterska- 2000, Under åren har jag arbetat på kommunen och på onkologen efter några år på onkologen började arbeta på akutmottagningen där jag verkar fortfarande. Att ha läst organisation och ledarskap har hjälpte mig mycket i mitt fackliga arbete bland annat förstå strukturen och varför man gör si eller så. Under åren som har gått har jag arbetat heltid fackligt / deltid och vissa perioder heltid på arbetsplatsen detta har gett mig större insyn i olika verksamheter, förståelse för medlemmarna samt verktyg att stötta de på ett bättre sätt.

Viktigaste utmaningen jag ser under kommande mandatperiod:

Lönefrågan och ett bättre avtal som kan tvinga arbetsgivaren att följa den. Många organisationer tappar medlemmar och det kan leda till att tappa mark därför tror jag att medlemsrekrytering samt att behålla medlemmar kommer att vara en utmaning för även Vårdförbundet. Vi har jobbat och tagit fram arbetstidsförkortning för nattarbetande, men fortfarande är arbetstider en stor utmaning speciellt efter pandemin. Kompetensförsörjning och vem gör vad i vården kommer även i fortsättningen vara en utmaning, Vårdförbundet måste arbeta med den frågan och kräva åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten. Vårdförbundets medlemmar är viktiga och ska inte ersättas med vem som helst.

Jag heter Beatrice Zeppenfelt och arbetar som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi.

Beatrice Zeppenfelt

Mina viktigaste frågor är

Förutom självklart arbetsmiljö, som kan vara det vanligaste svaret på denna fråga, så skulle jag vilja svara representationen av de mindre representerade grupperna i våran organisation. Förklaringen till det svaret är att jag själv tillhör en mycket liten representerad grupp (se min bakgrund) och vet känslan av att känna att en såhär liten grupp spelar ju inte så stor roll i ett större sammanhang.

Alla är lika betydelsefulla i en facklig organisation – utan alla så kan man aldrig bli ”vi alla”. Att arbetsmiljön annars är det viktigaste är för att den påverkar ALLT. Hur arbetsmiljön är på sin arbetsplats är ju detsamma som hur man har det 40 timmar i veckan effektiv tid – fatta om det inte är bra? Hur många timmar spenderar man i så fall på att ha det dåligt per år?

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det för medlemmarna om 5 år kommer vara ÄNNU viktigare att arbetsmiljön och SYNEN på hur vi kan jobba med den förstärks till det bättre. Man pratar om att människor mår sämre och sämre i samhället; inte minst pga sitt jobb – där vårdens yrken nästan alltid nämns bland de med störst risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Medlemmarna inom Vårdförbundet behöver att politiker och arbetsgivare tar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på större allvar och på riktigt förstår hur farligt det blir om detta inte genomsyrar svensk sjukvård ut på varenda arbetsplats. De psykosociala riskerna må vara svårare att hantera än de fysiska – men påverkan minst lika förödande.

För Vårdförbundet som organisation tänker jag kort och gott att det viktigaste är att skapa en organisation som är självklar att vara en del utav. Lika självklart som det är att gå med i gemenskapen är det att inte lämna den.

Angelica Gradh

Jag heter Angelica Gradh och arbetar som sjuksköterska med specialist med inriktning på hälso- och sjukvård för barn och ungdomar på Barnkliniken avdelning 64.

De här frågorna brinner jag för:  

Rätten till ett långt och hållbart yrkesliv kopplat till arbetstider, arbetsmiljö samt god löneutveckling.  

Viktigaste utmaningen jag ser under kommande mandatperiod:   

  • Lönen kommer att vara lika aktuell som alltid när det kommer till våra yrkesgrupper, att förverkliga ett förbättrat avtal där arbetsgivare ska förhålla sig till. 
  • Arbetsmiljön och arbetstider ligger stick i stäv med lön, vilket har märkts tydligt efter denna pandemi. Jag är helt övertygad om att vi som Vårdförbund behöver skapa bättre förutsättningar gällande vår arbetstid för att yrkesverksamma ska hålla i ett helt yrkesverksamt arbetsliv. Jag vill även lyfta några av framgångar här i Västmanland; Helgtjänstgöring och Nattids-avtalet (som är det bästa än så länge i Sverige).  Dock anser jag att vi bara har börjat skrapat på ytan, det finns mycket mer vi kan göra. Det behöver vi göra tillsammans som medlem i Vårdförbundet. 
  • Medlems rekrytering samt att behålla medlemmar är högaktuellt. Vi måste behålla våra medlemmar, se till att dem upplever ett bra medlems värde. Men även att rekrytera medlemmar är jätteviktigt, då det finns en trend som genomgår svenska samhället att det inte behövs vara med i ett fackförbund. Vilket kan medföra att vi kommer att förlora dem kollektiva avtalen. Men allt detta är jag övertygad att en engagerad styrelse kan förbättra.   

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!