Påverka vilka du tycker ska leda vår avdelning, inför Årsmöte 7/10-21

I år är det viktigt att delta på Årsmötet för avdelning Västmanland. Ta tillvara ditt medlemskap och påverka vilka du tycker ska leda vår avdelning! Du kan nominera dig själv eller någon annan som du har tillfrågat om att bli nominerad. Vi ska välja ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, kongressombud och reserver till kongressombud. Men också ledamöter till valberedningen, som är ett viktigt uppdrag i organisationen.

Om du tar chansen som medlem att vara med och påverka vår lokala organisation, så gör du vad du kan för att påverka det fackliga arbetet lokalt. Men du kan också som medlem skriva motioner till kongressen som äger rum 2022.

Man förändrar inte mycket med att sitta i ett personalrum eller någon annanstans med att bara prata om det som borde förändras. Vår föreningsrätt här i Sverige är något vi ska vara rädda om, i många länder fängslas fackliga företrädare för att de försöker göra sina röster hörda. Några av dessa länder ligger inte så långt borta från Sverige. Vi ska vara rädda om vår demokratiska rätt att gå samman i en organisation.

Vem är Vårdförbundet? Jo, det är du och jag samt alla de andra medlemmar som har gått samman i Vårdförbundet genom vårt medlemskap. Här har vi möjligheten att påverka och förändra våra arbetsförhållande i våra professioner.

Det är därför jag nu uppmuntrar alla medlemmar att delta i årets årsmöte 7/10-21, där du som medlem kan vara med och påverka det fackliga arbetet lokalt. Om alla sätter sig i soffan och inte gör något alls, då finns inte Vårdförbundet i framtiden. För utan engagemang och medlemmar tar det slut förr eller senare. Vem ska då bevaka våra villkor som till exempel fler semesterdagar, (än vad lagen säger) när vi kommer till vissa åldrar då vi behöver extra återhämtning i form av vila. Det finns mycket mer i våra villkor som vi tar för givet, där kan det nämnas om att vi får extra betalt för att vi arbetar kvällar och helger. Jag kan räkna upp mycket mera än det jag har nämnt här i förbättringar som tidigare medlemmar har kämpat för att vi ska ha idag.

Detta är ett arv som vi ska bevara och ta rätt på, om vi vill ha det kvar i framtiden.

Tack för ordet
Harriet Lindqvist, styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!