Idag på internationella sjusköterskedagen är det dags att hylla oss sjuksköterskor.

I pandemins spår så har sjuksköterskans roll i vården lyfts fram och hyllats över hela världen och synliggjort att vi är viktiga i vården kring patienten från livets början till livets slut.

WHO utlyste 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år och vilket år det blev. Större uppmärksamhet för vår yrkesroll hade vi inte kunnat önska oss men att det skulle ske på bekostnad av människoliv, arbetsmiljö, återhämtning och utmattning. Det har också visat att vi är en grupp som anpassar oss och ställer om till nya utmaningar i Sverige och internationellt. Vi har visat att vår profession är LIVSVIKTIG och att utan oss stannar vården.

WHO har nu vidare fortsatt att utlysa 2021 till Hälso- och sjukvårdspersonals år. 

Sjuksköterskor arbetar dag ut och dag in, dygnets alla timmar i de flesta verksamheter, inom kommun, regionen och hos privata aktörer.

Trots all uppmärksamhet så fattas det massor av sjuksköterskor i vården.

Enligt tidningen Arbetet från 7 april 2020 saknades 6 miljoner sjuksköterskor enligt WHO.  I Sverige behövs det 45 000 sjuksköterskor. Enligt Vårdfokus 9 mars 2020 så uppger alla region utom en att de saknar grundutbildande sjuksköterskor och alla regioner saknar specialistsjuksköterskor enligt Socialstyrelsens kartläggning.

Man har nu börjat se över om bristen det går att lösa på något sätt. Snabbspår att utbilda sig till sjuksköterska (Vårdfokus samt Regeringen nyhetsbrev 2020/09).

Ytterligare snabba lösningar för att bli specialistsjuksköterska bland annat inom anestesi eller intensivvård eller att specialistsjuksköterskans roll kan ersättas av grundutbildad sjuksköterska med stöd av specialistsjuksköterskor. Inom vissa specialiteter så ersätts specialistsjuksköterskan av en grundutbildad sjuksköterska.

Men nu lovas det från regeringen extra pengar…..

Bland annat skjuts det till extra pengar till äldreomsorgen som varit särskilt drabbad under pandemin (Vårdfokus 7 april 2021) vilket även Coronakommissionen visade (Vårdfokus 15 december 2020).

Men den glödheta potatisen gällande varför så många grund- och specialistutbildade sjuksköterskor inte arbetar i vården eller väljer andra alternativ istället för att arbeta kvar tar man gärna inte i.

När man intervjuar personer som inte är kvar i vården så kommer det många svar

 • Att det inte lönar sig att vara kvar
 • Att man inte uppskattas för det faktiska arbete som man gör
 • Att enda chansen att få vara ledig är att man slutar
 • Att arbetsmiljön är usel och att man inte kan stanna kvar på bekostnad av sin hälsa
 • Dålig organisation och dåligt ledarskap

Tidigare under året skrevs ett blogginlägg #tacka med lön och nu har resultaten börjat komma in hur regionen, kommunen och privata aktörer har lönesatt våra medlemsgrupper. Utifrån det som hittills kommit in är det dyster läsning då våra medlemsgrupper inte ens kommit upp till industrimärket (2,5%????).

Socialstyrelsen har bland annat bara till Region Västmanland beviljat 145,8 miljoner extra för merkostnader för Covid-19.

https://ltvse.sharepoint.com/nyheter/Pages/stöd-beviljat-för-extra-covidkostnader.aspx

Trots att statliga medel skjutits till för att kunna få pandemin under kontroll så verkar dessa medel inte kommit in i lönekuvertet för våra medlemsgrupper.

Vad har då dessa statliga medel använts till?

Vad behövs för att sjuksköterskebristen ska kunna lösas?

Bland annat tror jag att dessa saker behöver finnas och förbättras.

 • En arbetsgivare som värderar sjuksköterskans roll och arbetsinsats
 • Tydligt ledarskap där sjuksköterskor finns i chefsleden
 • Möjlighet till löneutveckling under hela sin yrkeskarriär också utan att behöva byta arbetsgivare eller arbetsplats
 • Bättre arbetsmiljö, psykisk och fysisk
 • Möjlighet till återhämtning
 • Att uppskattas av sin närmaste chef

Elisabeth Berglind

Specialistsjusköterska, psykiatri

Förtroendevald/skyddsombud

Styrelseledamot Avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!