Att vara Förtroendevald och ha ett uppdrag i Vårdförbundet

Skrivet av Gästbloggare

29 mars 2021

Västmannabloggen

Att få kollegers medgivande till att vara förtroendevald, är ett förtroende att förvalta. I uppdraget alltid se till medlemmars bästa i arbetsmiljö och att se till att arbetsgivaren följer våra kollektivavtal och lagar som styr en hel del av. Vi ska inte glömma att som anställd har vi också skyldigheter, när vi har skrivit på våra anställningsavtal.

För mig har förtroendeuppdraget alltid varit och är än idag något som har givit mig mycket genom åren. Att kunna vara stöd till medlemmar i villkors frågor och annat som rör deras vardag i arbetslivet, har gett mig kunskap och livserfarenhet i fackliga frågor.

Ibland har det varit obekvämt, men för det mesta har det känts bra i möten med arbetsgivaren. Min filosofi har alltid varit att genom min fackliga organisation kan jag påverka stort som smått. Det som har kommit att bli till min fördel är att jag har lärt mig genom kommunikation och dialog, kan man komma ganska långt i förändringar hos arbetsgivaren.


Jag önskar att fler skulle ta chansen att engagera sig och påverka våra villkor i arbetslivet. Engagemang kan ge förändringar i t.ex. lön och arbetsmiljö. Första steget brukar jag förmedla är att bli förtroendevald och ge sitt engagemang till förändringar.

Många medlemmar säger till mig, när jag frågar varför har ni inte någon förtroendevald på den här arbetsplatsen ”Jag har inte tid att vara förtroendevald”. Svaret de får av mig är ofta då att de kan vara flera förtroendevalda på samma arbetsplats och dela på uppdraget.

Rom byggdes inte på en dag, fackligt arbete är ofta en långsiktig förändring. Tro mig det går att förändra, ibland tar det bara lite längre tid, ibland kan det gå fortare.

Min största önskan inför framtiden är att alla arbetsplatser, där våra professioner finns ska ha minst en förtroendevald. Jag tror att om vi ska kunna bevara och förbättra vår vardag i
arbetslivet, så behövs det flera förtroendevalda inom Vårdförbundet.

Tack för ordet

Harriet Lindqvist
Facklig Samordnare på facklig tid
Styrelseledamot
Före detta Kongress ombud.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!