Nu har pandemin haft sitt grepp över hela världen i över ett år. Pandemin har kastat ljus på våra medlemsgrupper och vi har stått i fokus på flera sätt under det gångna året.

Applåderna rungade initialt från allmänheten och artiklar skrevs i tidningar om oss – Hjältar i skyddsutrustning som står i frontlinjen mot detta virus. Hårt belastad sjukvård. Snabba omställningar och förflyttningar till verksamheter där vi behövdes som mest. Ombyggnationer och upprustningar för att kunna ta emot de patienter som drabbades hårt av denna pandemi. Hantering av ny teknologi, snabba beslut och nya riktlinjer att förhålla sig till hela tiden.

Alla hyllade och hyllar vårdpersonalen som gjort ett fantastiskt arbete med att ställa upp och ställa om.

Men till vilket pris? Vad har denna pandemi kostat oss som stått i stormens öga?

Inställda semestrar, övertidsberg, pressad och stressad arbetsmiljö och liten tid för återhämtning. Utbrändhet, sjukskrivningar, smittad på jobbet. Stress över att inte räcka till, stress över att inte finnas till, stress över att människor får lida och i värsta fall dö i ensamhet för att vi inte hinner. Vi har pressat oss lite till för att hinna, orka…bara lite till.

Vad kommer priset att bli för denna pandemi i slutändan för vårdpersonalen?

Det har kostat oss tid.

Tid att vara med sin familj. Tid att vila och återhämta sig. Tid att reflektera över det som man har varit med om hittills. Tid att bara vara utan att behöva oroa sig för att man kommer att bli uppringd och beordrad åter till sitt arbete. Att få vara bara ledig utan att behöva tänka på sitt arbete.

Vi lever också med vetskapen om att efter pandemin lugnat ner sig så finns det en enorm vårdskuld. Att börja beta av med alla inställda undersökningar, operationer och behandlingar – Alla människor som väntar på vård ska ha den vård som de behövt sedan länge.

Så kommer det då att finnas tid till återhämtning och vila? Kommer semestrar att beviljas? Kommer tyngden av arbetsmiljön att lätta? Kommer vårdpersonal att få den vila och återhämtning som vi behöver för att kunna ta tag i vårdskulden? Kommer löneutvecklingen att matcha den arbetsinsats som gjorts och görs under pågående pandemi?

Eller ska det som vanligt bara betas av med hjälp av övertid, beordra in personal och inställda ledigheter? Att vi ska fortsätta att ställa upp och uthärda de krav som arbetsgivaren ställer på oss utan att protestera. Ska vi fortsätta att ha en löneutveckling som hos många arbetsgivare är under industrimärket och som inte står i proportion till det arbete som vi utför och fortsätter att utföra? Dag ut och dag in, 24 timmar/dygn.

Vi gjorde det innan pandemin, under pandemin och vi kommer att göra det efter pandemin.

Pengar kan ju inte göra allt men det vore på sin plats nu att tacka oss med lön utifrån den belastning som vi haft under pandemin. För applåder kan vi inte betala räkningarna med.

Utöver en hållbar löneutveckling vill vi även ha återhämtning och vila. Det är dags för en prioritering av våra medlemsgrupper. Om arbetsgivaren vill att vårdpersonal ska kvarstanna i vården så behövs det en rejäl satsning på våra medlemsgrupper.

För utan oss stannar vården.

Elisabeth Berglind, specialistsjuksköterska, psykiatri

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!