Det viktigaste vi har för att påverka, är vår egen röst

Skrivet av Jani´ Stjernström

4 februari 2021

Västmannabloggen

Ordförande har ordet

Det nya året startar med en pandemiutveckling som fortfarande kräver stora insatser av våra professioner.

Svårt sjuka patienter och massor med provtagningar som kräver vår närvaro, en allmän ökning av psykisk ohälsa bland medlemmarna, arbetsskadorna ökar på grund av Covidsmitta, många medlemmar har inte fått ut välbehövlig semester, övertiden hopar sig, långa arbetsdagar och minimal återhämtning med mera.

Lista kan göras lång på utmaningar och de enorma insatser som medlemmarna har genomfört, och som fortfarande pågår. Det visar också på vilken kunskap och kompetens Vårdförbundets medlemmar äger och hur viktiga vi är för både arbetsgivare och samhälle.

Det som också påverkar stort är den planering av vaccinering som ska genomföras och där sjuksköterskorna inom äldrevården är först ut att vaccinera. Just nu är det förseningar på grund av vaccinbrist, men vi ser att viljan att komma igång är hög och det finns ett fokus på snabb och säker vaccinering i hela länet.


Dessutom ska löneöversyn 2021 starta upp för kommuner och regioner. Alla våra medlemmar ska ha ett lönesamtal med sin närmsta chef, där grunden till ny lön ska diskuteras. Fokus ska ligga på kunskap, kompetens, lång yrkeserfarenhet samt särskild yrkesskicklighet i yrket.

Många av dessa utmaningar och hanteringar är kopplade till arbetsplatsen, därför är det väldigt viktigt att det finns eller utses lokalt förtroendevalda. En förtroendevald är den som har uppdraget att lyfta viktiga frågor, säkerställa bra hanteringsordning för arbetsmiljö, arbetstider, löneprocess med mera.

Det viktigaste vi har för att påverka, är vår egen röst. Den blir starkare när vi går samman och gemensamt lyfter våra krav till arbetsgivaren, vi ska påverka den som äger verksamheten. Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att lyssna samt åtgärda fel och brister, våra förtroendevalda behöver vara alerta och ta diskussionen med arbetsgivaren. Vi har stöd i både lag och kollektivavtal, vi kräver bara det vi har rätt till!

Bjud in gärna in oss i styrelsen till ett samtal med er. Vi kan mötas via Teams eller annan digital mötesplats. Det finns även möjlighet till att vi kommer ut och möter upp på er arbetsplats, men då krävs Covidsäkrad lokal och under säkra former för oss alla.

Väl mött och ta hand om er.

Janí Stjernström, ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!