Internationella röntgensjuksköterska dagen 8 november

Vårdförbundet avd. Västmanland önskar alla röntgensjuksköterskor grattis på Er dag ”Internationella röntgensjuksköterska dagen” den 8 november. Ni gör ett fantastiskt arbete!

I år dela vi ut utmärkelsen ”en fantastisk kollega” till Kauser Abdulkadir Salad som blivit nominerad av sina kollegor på röntgen, Köpings lasarett. Kauser kommer att få ett presentkort och avdelningen bjuder arbetsplatsen på tårta lite längre fram.

Avdelningen besökte centrala röntgen och akutröntgen på lasarettet i Västerås för att ställa frågan om hur Coronaviruset har påverkat hur medlemmarna arbetar.

Förtroendevald Noinar Chalermkwan Phoemsawang berättade lite kring de förändringarna som har kommit till. Noinar poängterade vikten av noggrann basal handhygien nu mer än någonsin.

Vi Covid 19 testar inte på alla patienter som ska läggas in längre. Det är bara patienter i vissa riskgrupp som provtas. Rutinen vi har just nu är att arbeta med visir eller kirurgiskt munskydd vid patientnära arbete och även vissa fall med plastskyddsförkläder när man kommer i direkt kontakt med patienten exempelvis när vi flyttar en patient från sängen/rullstolen till röntgensbord. Det kan till och med vara så att vi använder både visir och mask vid vissa undersökningar där risk för aerosolbildning finns. 

På akutröntgen finns en Datortomograf, ett ultraljudslabb och två skelettlabb, ett är avsedd för patienter med misstänkt eller säkerställd Covid 19. Akutröntgen är öppet dygnet runt, där all nödvändig skyddsutrustning finns beroende på behov. Det gäller att vara extra noggrann med skyddsutrustningar samt städning av labben. Vi har förstärkt upp under helger md Röntgensjuksköterskor för att kunna hålla kvalité och säkerhet alla dygnets timmar.

I Akutens traumasal kan vi behöva också vara med ibland på allvarliga traumalarm för att vara beredd ifall de behöver röntga patienten direkt på plats.

När vi går på traumalarmen/IVA/Covidavdelning för att röntga patienten på plats, klär vi upp oss extra noggrann med nödvändig skyddsutrustning för att det kan uppkom situationer eller arbetsmoment med högre risk för stänkt av kroppsvätskor eller aerosolgenererande procedurer t ex vid intuberingen. Rekommendationen är att använda långarmad skyddsförkläden, visir och andningsskydd FFP3/FFP2 eller skyddsmasken som alternativ. Skyddsmasken kom till då det var en period vi hade begränsad med andningsskydd. 

Under Coronapandemin har röntgen även kunnat vara behjälplig med diagnostik på patienter där man inte kunnat bekräfta Covid med hjälp av standardtestning med NPH- och/eller svaljprovtagning. CT (datortomografi), kan påvisa lungförändringar som är typiska för Covid 19 smitta och därmed stärks misstanke om Covid 19 lunginflamation.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinsk analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!