Handintensivt arbete

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet har uppdaterats med ”handintensivt arbete” utifrån att antalet arbetsskador ökar, inte minst i hälso- och sjukvården.

Vad är handintensivt arbete? Definition enligt Arbetsmiljöverket.

Arbetsuppgifter som belastar handleden, exempelvis då föremål hålls i handen, samtidigt som handleden roteras och vinklas från sitt medelläge. Om detta pågår mer än 4 timmar per dag, ska en riskbedömning göras, och medicinska kontroller kan bli aktuella.

Inom vissa yrken t.ex. biomedicinsk analytiker och operations sjuksköterskor finns det många repetitiva och statiska rörelser, ihållande rörelser med hög rörelsehastighet som kan på sikt orsaka skador på senor, leder och muskler. Den drabbade kan få ihållande värk och domningar i handleder, armbågar, axlar eller nacke. Nerver kan påverkas vilket kan utmynna i karpaltunnelsyndrom.

AFS 2012:2 Belastningsergonomi har uppdaterats gällande undersökning och riskbedömning av handintensivt arbete. Vid misstanke om arbetsmoment som orsakar problem är arbetsgivaren skyldig att riskbedöma och åtgärda dessa moment vilket kan innebära medicinska kontroller och uppföljningar.

För att fånga upp och minska belastningsskador ska belastningsergonomi och intensivt handarbete ingå i det systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM). Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket.

2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Nedan hittar ni en länk till Prevents hemsida med information och tips gällande riskbedömning av handintensivt arbete.

https://www.prevent.se/ergonomihjalpen/ergonomiutmaningar/handintensivt-arbete/

https://www.prevent.se/ergonomihjalpen/ergonomi-pa-ratt-satt/undersok-och-bedom-risker/

Forskare och experter inom området är eniga om att ett begränsad antal timmar och ökad variation i arbetsuppgifter under arbetsdagen kan minska riskerna för att få belastningsskador.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinsk analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!