Facket är viktigare än någonsin. Nu ställer vi upp för vandra! Ta hand om er själva och varandra! Kom ihåg: det är inte du eller du eller du som är vi. Vi kan endast vara vi tillsammans!

https://www.vardforbundet.se/medlemskap/medlemsansokan/

Löneenkät 2020. Det är viktigt att så många så möjligt fyller i enkäten, underlaget använder vi som underlag inför löneöversyn 2021. Kontakta din samordnare alt avdelningen för att få en enkät. De ifyllda enkäterna lägger du i ett brev alt lämna över till arbetsplatsens förtroendevald senast den 23 augusti 2020. Skicka ett mail, sms eller via Messenger till din samordnare/huvudskyddsombud så hämtar vi de ifyllda enkäterna.

Sommarvandring. Vår årliga ”sommarvandring”, där Vårdförbundet avd. Västmanland besöker medlemmar på plats ute i verksamheterna, kommer förstås inte kunna genomföras på samma sätt som tidigare år. Vi behöver som alla andra rätta oss efter rådande omständigheter och hoppas trots denna anpassning kunna vara i kontakt med så många arbetsplatser som möjligt! Vi har inte möjlighet att bemanna kontoret i samma utsträckning pga. semestern och sommarvandringen. Behöver ni komma i kontakt med oss ring Vårdförbundet direkt 0771-420 420. För chefsstöd ring 0771-630 630.

Semester. I år har semesterhanteringen blivit försenad och i många lägen felhanterad. Vårdförbundet har stridit för att Arbetsgivaren ska säkerställa att alla medlemmar får 4 veckors sammanhängande semester under juni, juli, augusti. En hel del av våra medlemmar får detta men vi vet att inom vissa specialiteter ges 3 veckor + 1. Dessa enheter vet vi om och har haft särskild hantering för dessa. OBS! Om ni efter påbörjad semester får semestern indragen så ber vi er kontakta oss via Vårdförbundet direkt 0771-420 420.

Beordringar. Vid beordring fyll i blanketten du hittar på länken nedan. Skicka en kopia till avdelning Västmanland – fota, skicka fysiskt eller scanna in och maila, vilket som passar dig!

https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/lagar-och-avtal-som-galler-din-anstallning/beordran/

Förskjuten arbetstid och övertid. Den viktigaste medarbetaren är du och du måste hålla ett helt yrkesliv, trots hårt pressat läge under pandemin jobba smart undvik ”frivilliga extra pass” var ledig och samla energi. När det gäller den förskjutna arbetstiden som kan uppstå vid byte av turer eller scheman var noga att dokumentera förändringar som görs av arbetsgivaren, är den mindre än 10 dagar innan förändring titta då på lönebeskedet att den ändringen finns registrerad.

Årsmöte. Glöm inte bort att skriva upp i era kalendrar att årsmötet hålls torsdag den 8 oktober. Dock är det ännu inte klarlagt exakt hur mötet kan genomföras, därav ligger det inte uppe för anmälan på aktivitetsportalen än. Under rådande läge så kan vi behöva genomföra Årsmötet digitalt men vi återkommer närmare med mer information!

#tackamedlön Vårdförbundet har en digital kampanj för att uppmärksamma att det hårda jobbet vi gör ska tackas med lön, och inte applåder. Använd gärna #tackamedlön på sociala medier, skriv under kampanjen (finns på hemsidan), dela och spridd. Nu har vi chansen att uppmärksamma staten, SKR, politiker, kommuner och regioner hur många som kräver en förändring –hållbara arbetsvillkor, hälsosamma arbetstider och en löneutveckling som motsvarar vår utbildning och kompetens!

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!