Vi vill hylla alla Sjuksköterskor på internationella yrkesdagen den 12 maj. Avdelning Västmanlands styrelse har utsett tre sjuksköterskor till ”En fantastiskt kollega” idag. Ann-Christin Jonsson, korttidsboende på Hällbacken i Arboga, Karin Svärd på Onkolog Dagvård, Region Västmanland och Therese Lundgren, på ortoped operation, Region Västmanland har fått var sitt diplom och presentkort.

Allvarstyngd jubileumsdag för världens sjuksköterskor i corona pandemins spår.

Vårdförbundet organiserar Sveriges sjuksköterskor och idag uppmärksammas sjuksköterskans yrkesdag över hela världen, liksom varje år. 2020 är ett speciellt år. Dels för att Världshälsoorganisationen WHO utsett det till ”Sjuksköterskans år” eftersom det är 200 år sedan Florence Nightingales födelse. Men också för att sjuksköterskans betydelse har satts på kartan under den pågående corona pandemin. Alla ser nu med egna ögon hur sjuksköterskorna befinner sig i frontlinjen mot coronaviruset och hur de specifika omvårdnadskunskaperna är helt nödvändiga för att vården ska fungera patientsäkert.

Tacksamheten och kärleken som medlemmar nu får av patienter, anhöriga och samhället är rörande. De får inte bara applåder utan också mat, sång, teckningar, blommor och en mängd andra gåvor. Politikerna tävlar om att komma med förslag som ska gagna medlemmarna. Statsministern och till och med kungen har uttryckt sitt varmaste tack. Det är fint att se, samtidigt som det är olyckligt att det ska krävas en pandemi för att vårdens organisering, kompetensförsörjning och arbetsvillkor ska få den uppmärksamhet som den behövt så länge.

På sjuksköterskans dag 2020 står sjuksköterskorna sida vid sida, i de masker och visir som ska användas, och känner stor yrkesstolthet – men också sorg. Tankarna går till de patienter och de tusentals kollegor som drabbats världen över. Många sjuksköterskor har smittats i tjänsten och en del har själva behövt intensivvårdats. En sjuksköterska i Stockholm som arbetade med att vårda covid 19- patienter har förlorat sitt liv. Det är djupt tragiskt och helt oacceptabelt, och det är på henne, hennes familj och hennes kollegor alla tänker idag.

Vi förväntar oss att politiker som arbetsgivare och ansvariga för hälso- och sjukvården tar lärdom av coronakrisen och ger sjuksköterskor rätt till en hållbar arbetsmiljö och en rätt värdering i lön. Medlemmarna har för få kollegor och det finns inte tillräckliga marginaler och beredskap i sjukvårdssystemet för att ens klara den dagliga vården. I alla landets 21 regioner råder det brist på specialistsjuksköterskor och det är inget nytt problem. Faktum är att det finns 12 000 legitimerade sjuksköterskor som valt bort hälso- och sjukvården helt och hållet, oftast på grund av missnöje med arbetsmiljön och löneläget. Sedan många år tillbaka har Vårdförbundet krävt att staten, regeringen, och vårdens arbetsgivare förbättrar medlemmarnas arbetsmiljö och villkor, för att höja yrkenas attraktivitet.

Vad tänker Region Västmanland och kommunerna i Västmanland göra för att bli bättre arbetsgivare och rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och specialist sjuksköterskor som stannar i den offentligt finansierade vården? Ge gärna ryggdunkar, men först rejält förbättrade förutsättningar och arbetsvillkor.

Jani´ Stjernström legitimerad sjuksköterska och ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland

Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!