Vi hyllar våra barnmorskor på internationella yrkesdagen den 5 maj. Barnmorskan arbetar med kvinnors hälsa under hela livet, även under coronapandemin. Idag har Janina Gårdensjö på Avd 85 och Frida Bängs på Förlossningen blivit utsedda till ”en fantastisk kollega” av sina kollegor.

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen. Det är en dag då vi i Vårdförbundet särskilt vill lyfta fram det viktiga arbete för barns och kvinnors hälsa som barnmorskor utför.

Världshälsoorganisationen WHO har också utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år och slår fast att bristen på dessa viktiga professioner är ett hot mot den globala hälsan. Under den här coronapandemi är det viktigare än någonsin att lyfta betydelsen av det viktiga hälsofrämjande arbete som barnmorskor gör för landets alla kvinnor.

I region Västmanland bor ungefär 134 600 kvinnor och de har sannolikt någon gång under livet träffat en barnmorska som hjälpt dem med preventivmedel, kanske på en ungdomsmottagning, som genomfört gynekologisk cellprovtagning, abort, eller stöttat dem under en graviditet, förlossning och eftervård. När klimakteriet inträffar fortsätter barnmorskan att ge stöd och hjälp. Det föddes ca 3000 barn förra året som tryggt kommit till världen under överinseende av en barnmorska. Barnmorskor är den naturliga kontakten för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet och har genom historien varit en stark röst för kvinnans rätt till sin kropp .

Globalt bedömer WHO att det behövs ungefär 9 miljoner fler sjuksköterskor och barnmorskor för att nå Agenda 2030-målet om god hälsa för alla. Vårdförbundet instämmer att även i Sverige behövs fler barnmorskor för att nå målet ”en barnmorska – en förlossning”. WHO pekar ut fem områden där investeringar krävs för att förbättra sjukvården för alla;

1. Investera i fler barnmorskeledda och sjuksköterskeledda kliniker och möjliggör för dem att arbeta med sin fulla potential.

2. Anställ fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

3. Gör barnmorskor och sjuksköterskor till centrala funktioner i primärvården.

4. Stöd barnmorskor och sjuksköterskor i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete.

5. Investera i barnmorskors och sjuksköterskors ledarskap.

Vårdförbundet driver dessa frågor och kommer att fortsätta göra det, men vi kräver också bättre villkor där lön och hälsosam arbetsmiljö är väsentliga delar. Det måste löna sig bättre än idag att utbilda sig inom akademiska yrken, medlemmar investera 4,5 år på universitet till ett livsviktigt legitimationsyrke.

Vårdförbundet ser med oro på att vissa regioner ställer in screeningsverksamheten gällande gynekologiska cellprovsundersökningar, eller där tillgängligheten på ungdomsmottagningar försämras, vilket är särskilt illa när även gymnasieskolor håller stängt. Barnmorskor flyttas från förebyggande och hälsofrämjande verksamheter för att täcka upp brister i andra delar av vården. Det är viktigt att inte dessa radikala omprioritering av personalresurser får större negativa konsekvenser på sikt, särskilt som både historien och internationella erfarenheter lärt oss att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är allt för lätt att prioritera bort. Vårdförbundet vill därför idag särskilt lyfta fram alla barnmorskor som gör avgörande insatser för att främja hälsa för Sveriges kvinnor under hela livet.

Ingrid Edman vice ordförande samt Barnmorska

Cecilia Stoor styrelseledamot samt Barnmorska

Jani` Stjernström ordförande i Vårdförbundet avdelning Västmanland

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!