Internationella biomedicinska analytiker dagen firas idag den 15 april. Naturligtvis lyfter vi alla biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi men i år riktar vi en särskild hyllning till kollegorna inom klinisk mikrobiologi. Stort tack till alla som har arbetat idogt för att få fram analysdiagnostik av coronaviruset Covid-19!

Och då kom krisen, Covid-19 pandemin som satte fart på kliniska mikrobiologiska laboratorier världen över!

På klinisk mikrobiologi i Västerås var det en utmaning att kunna sätta upp analysen. Arbetet krävde stora insatser eftersom analysen behövde valideras och kvalitetssäkras enligt vår Swedac ackreditering dessutom all nödvändig dokumentation, riskbedömningar och metodbeskrivningar behövde tas fram på mycket kort tid. Allt detta samtidigt som önskemålet om analysen ökade i rasande fart.

Nya metoder är inte främmande för yrket inom laboratoriemedicin inklusive klinisk mikrobiologi men vanligtvis finns det en längre tidsplan.  Ett annat stort hinder var givetvis tillgång till reagens. Hela världen kämpade för att få fram diagnostiken och möjligheten att kunna masstesta misstänkta Covid-19 fall.

Den molekylärbiologiska analysen för att påvisa virusets gener är en metod som kallas för PCR som står för ”Polymerase chain reaction”. Covid-19 virus angriper cellerna i luftvägarna vilket de flesta hört. Ett s.k. NPH  (nasofarynx) prov från övre luftvägarna fångar upp sekret som innehåller celler där viruset kan finnas.

I första steg inaktiverar biomedicinska analytiker viruset. I nästa steg extraheras virus DNA ur cellerna från näsprovet med hjälp av specifika primers (enkelsträngade DNA-strängar) och prober (fluorescensemärkta sökfragment).

Finns det spår av virus i provet kopieras DNA-strängarna väldigt många gånger så att det kan visualiseras som en kurva på en datorskärm. Biomedicinska analytiker bedömer kurvan på provet samt kontrollen.  Kontroller analyseras vid varje analystillfälle för att kvalitetssäkra svaret, blir inte kontrollen godkänd ska hela proceduren upprepas.

Våra kollegorna inom klinisk patologi och klinisk kemi har naturligtvis påverkats av Covid-19 viruset. Förutom en del extra arbete inom visa delar av laboratorierna har det gjorts många riskbedömningar samt har nödvändigt säkerhetsarbete ökat.

På blodcentralen kan det uppstå utmaningar. Sjukvården är beroende på en stadig tillgång av friska blodgivare för att att kunna tillse vården med nödvändiga blodprodukter. Vi uppmanar våra blodgivare att fortsätta ge blod. https://www.geblod.nu/

Biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi arbetar i vanliga fall med undersökningar för fysiologisk diagnostik på många av kroppens organ, inför operationer och behandlingsuppstart. Många undersökningar har, i och med risk för spridning av Covid-19, behövt prioriteras om. Akuta undersökningar skall fortsätta utföras för att den viktigaste diagnostiken skall upprätthållas. Samtidigt framflyttar man andra undersökningar som kan vänta, t.ex. lungfunktionsundersökningar där patienterna kan vara drabbade av mycket hosta, för att minska risk för smittspridning. Hela vården drabbas av Covid-19 på olika sätt – där alla kompetenser har ansvar över sina specifika kunskapsområden.

Biomedicinska analytiker är ett brist yrke. Följa länken nedan om du vill utbilda dig till detta livsviktigt yrke.

https://ibl-inst.se/utbilda-dig-till-biomedicinska-analytiker/

Klappa inte händerna för biomedicinska analytiker utan inse vårt värde, erfarenhet, kunskap och kompetens. Utan biomedicinska analytiker stannar vården.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!