Vad gäller vid Covid 19?

Skyddsombuden på arbetsplatsen i samverkan med arbetsgivaren behöver göra riskbedömningar/riskanalyser för att säkerställa skyddet och förebygga risken av smittspridning och ohälsa för medarbetarna, patienter och övriga besökare.

 • Det är av vikt att göra riskbedömningar/riskanalyser i din verksamhet gällande skyddet för medarbetarna, besökare och patienter snarast. (AFS 2001:1 §8)
 • Se till att arbetsgivaren upprättar handlingsplaner så att arbete kan göras säkert och att de nödvändiga säkerhetsutrustningarna finns. Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. (AFS 2001:03 §4)

Idag är det kollektivavtalets dag.

Idag 17 mars är det kollektivavtalets dag och värdet på kollektivavtal uppges vara ca 80 000 kr. Vad innebär det för mig? På knegdeg.se (se länken nedan) kan du räkna ut vad ditt kollektivavtal betyder för dig.

Utan kollektivavtal skulle arbetsgivarna kunna:

 • Lägga mindre på löneöversynen
 • Minska lönespridning
 • Minska bemanning
 • Införa minimum löner
 • Minska utvecklingsmöjligheter för medarbetare
 • Lägga mindre vikt i arbetsvillkor
 • Lägga mindre vikt i arbetsmiljöåtgärder
 • Lägga ohälsosamma arbetstider
 • Ta bort samverkan
 • Sluta betala in pensionsavsättningar

Utan kollektivavtal skulle det kunna betyda:

 • Dyrare försäkringar
 • Obetalda semestrar
 • Ingen övertidsersättning eller OB ersättningar
 • Inget extra förälder ersättning
 • Inga extra semesterdagar
 • Ingen tjänstepension

Vill du veta mer hittar du några länkar nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.av.se/

https://www.knegdeg.se/

https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/lagar-och-avtal-som-galler-din-anstallning/kollektivavtal/

Kontakta ditt huvudskyddsombud i fall du behöver stöd. I annat fall ring Vårdförbundet Direkt 0771-420 420. Chefsmedlemmar ring 0771-630 630.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!