Missnöjes rösta? Inte jag! Vart man än vänder sig snackas det om att i  kommande valrörelse så tänker man ”missnöjes rösta”. Det får mig att reflektera kring fackligt medlemskap, jag har hört av en medlem att hen tänker säga upp sitt fackliga medlemskap med anledning av att arbetsgivaren inte värdesätter medlemmens arbetsresultat. Absolut får man vara missnöjd med sin löneöversyn, men att straffa den fackliga organisationen löser inte problemet, tvärtom! Anställningskontraktet är mellan arbetstagare och arbetsgivaren inte de fackliga organisationerna. Missnöjes rösta INTE bort de fackliga organisationerna!

Saltsjöbadsavtalet skrevs den 20 december 1938, 82 års sedan och avtalet gäller än idag…….än så länge! Avtalet innebar att fackförbunden och arbetsgivarna har ett gemensamt ansvar för utvecklingen och det regelverk som ska gälla i arbetslivet. LAS (lagen om anställningsskydd) och MBL ( medbestämmande lagen) föddes utifrån detta avtal men tyvärr finns det krafter som vill förändra och upplösa detta…vad skulle hända då???

I dagens samhälle kommer fler och fler ut i arbetslivet utan att ha en förståelse för ”den svenska modellen” tillika kollektivavtal eller dess betydelse för lön, arbetsvillkor eller arbetsmiljön. I de länder utan fackliga organisationer ligger arbetsmiljön och arbetsvillkor betydligt sämre än Sverige. Enkelt uttryckt, ju högre grad facklig anslutning desto bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor som finns.

Kollektivavtalet tecknas mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Möjligheten att teckna ett kollektivavtal bygger naturligtvis på att de fackliga organisationernas medlemmar uppnår en stor majoritet av arbetstagare.

Värdet på kollektivavtal uppges vara värd ca 80 000 kr. Vad innebär det för mig då?

Utan kollektivavtal skulle arbetsgivarna kunna:

 • Lägga mindre på löneöversynen
 • Minska lönespridning
 • Minska bemanning
 • Införa minimum löner
 • Minska utvecklingsmöjligheter för medarbetare
 • Lägga mindre vikt i arbetsvillkor
 • Lägga mindre vikt i arbetsmiljöåtgärder
 • Lägga ohälsosamma arbetstider
 • Ta bort samverkan
 • Sluta betala in pensionsavsättningar

Utan kollektivavtal skulle det kunna betyda:

 • Dyrare försäkringar
 • Obetalda semestrar
 • Ingen övertidsersättning eller OB ersättningar
 • Inget extra förälder ersättning
 • Inga extra semesterdagar
 • Ingen tjänstepension

Använd er rätt att vara fackligansluten och påverka din arbetsplats.nu

Läs mer nedan om vikten av facket.

https://futurion.se/om-facket-inte-fanns-en-kontrafaktisk-analys/

https://www.tco.se/tco-bloggar/therese-svantrom/om-facket-inte-fanns/

https://www.uniontounion.org/facket-gor-varlden-battre

 

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot, avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!