"Utan oss stannar vården!"

Skrivet av Sandra Gustavsson

20 december 2019

Västmannabloggen

Igår den 19 december fick laboratoriemedicin, röntgenkliniken, avd. 64 och barnakuten, Region Västmanland besök av Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande och Erik Westerberg rekryteringsansvarig.

Först besökte vi klinisk kemi och transfusionsmedicin. Stolta biomedicinska analytiker och förtroendevalda beskrev för Sineva och Erik hur viktigt de anser att deras yrke är för vården. Vårt yrke är en relativt liten grupp i vården men en brist på biomedicinska analytiker kan betyda allvarliga konsekvenser för vården och för samhället i stort. Vi finns tillhanda 24 timmar om dygnet för att serva sjukvården med akuta provsvar, undersökningar och blodtransfusioner i samband med operationer, trauman och större olyckor för att rädda liv.

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk patologi blev nästa anhalten där ännu flera stolta biomedicinska analytiker och förtroendevalda arbetar. Det går inte att ställa diagnos, genomföra operationer eller ge behandlingar med tex blodprodukter utan korrekta provsvar, framställning av blod och blodprodukter och undersökningsresultat som vi biomedicinska analytiker ansvarar för. Vår legitimerade profession står för ca 70% av all avgörande diagnostik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk mikrologi blev sista anhalten där vi träffade ännu flera stolta biomedicinska analytiker och förtroendevalda. Utmaningarna är många med rekrytering av erfarna kollegor då pensionsavgångarna är stora. Flera biomedicinska analytiker har anslutit sig till Vårdförbundet under året år pga. det nya avtalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sineva och Erik vandrade vidare till röntgenkliniken för att träffa stolta röntgensjuksköterskor och förtroendevalda. Det blev givande och intressant dialog om specialist utbildning inom röntgen, den goda samverkan inom kliniken och om chefsmedlemskap.

Röntgensjuksköterskor utför självständigt olika patientundersökningar med bla konventionell röntgen, skiktröntgen, magnetkamera och ultraljud. Vid vissa behandlingar, till exempel vid behandling av förträngningar i hjärtats blodkärl genom så kallad ballongvidgning innebär att även assistera läkare. Röntgensjuksköterskor finns tillhanda 24 timmar om dygnet för att serva sjukvården med akuta röntgenbilder och undersökningar i samband med trauman och större olyckor för att rädda liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist men absolut inte minst travade Sineva och Erik vidare till avd. 64 och barnakuten för att träffa stolta barnsjuksköterskor och förtroendevalda. Dessa avdelningar tar hand om de allra minsta i vårt samhälle. Barnsjuksköterskorna arbetar ofta i team bestående av läkare, barnsjuksköterska, barnsköterskor med flera och är arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. Det psykosociala hjälp och stöd barnet och dess föräldrar behöver ansvarar barnsjuksköterskor för.

Barnsjuksköterskan ansvarar för att barnet som behöver vård och dess föräldrar är delaktiga i vården vilket kan innebära att förbereda barn och föräldrar inför en undersökning, behandling och planering av hur behandlingen ska fortsätta i hemmet efter sjukhusvistelsen. Barnsjuksköterskorna finns tillhanda 24 timmar om dygnet för att vårda och rädda de små liven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet är att minst 1000 av våra dryga 3000 medlemmar följer avdelningen Västmanlands Facebook sida inom kort! Här kommer en hälsning från oss.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! ÖNSKAR VÅRDFÖRBUNDET AVD. VÄSTMANLAND

 

https://www.facebook.com/vardforbundet.vastmanland/videos/584316905689216/?q=v%C3%A5rdf%C3%B6rbundet%20avdelning%20v%C3%A4stmanland&epa=SEARCH_BOX

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

#utanossstannarvården

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!