Facket förändrar och gör världen lite bättre! Genom att vara fackligt ansluten bidrar du även till att göra skillnad ut i välden. Schysta arbetsvillkor och löner har inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Det faktumet har glömts bort och i dagens samhälle tror många att betalda semesterdagar t.ex. regleras i lag. Semesterlagen säger att arbetstagare har rätt till minst 4 veckors sammanhängande ledighet under juni, juli eller augusti men ingenting om betald ledighet. Nej, vi har betalda semesterdagar pga. det långa och hårda slitet fackförbunden har gjort.

I ett allt ”krympande värld” gällande arbetstillfällen är det viktigt att ”vi” stöter övriga fackförbundet runt om i världen. LO, TCO och Saco tillhör ITUC (International Trade Union Confederation) som bevakar jämställdhet, rättigheter, schysta arbetsvillkor och löner.

Det finns ju fortfarande länder där fackligt tillhörande kan vara direkt livsfarligt.

Läs mer: ”Facket gör världen bättre-om fackförbundens internationella engagemang”.

https://www.uniontounion.org/facket-gor-varlden-battre

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!