Vad händer med löneöversynen? Vårdförbundet avd. Västmanland har träffat en s.k. LOK (lokal överenskommelse) med Region Västmanland samt kommunerna. Förutom vissa kliniker kommer löneöversynen att utgå ifrån verksamheternas kända lönekriterier samt en dialog kring ”särskilt yrkesskickliga”.

De medarbetarna som utmärkt sig särskilt avseende prestation och bidrag till verksamhetens mål utifrån innevarande lönekriterier samt de två ytterligare lönekriterier (se nedan) är de som ska definieras som särskilt yrkesskickliga. Målsättningen är givetvis att öka lönespridningen. Vårdförbundet har tydliggjort vikten av löneutveckling för äldre arbetstagare.

  • För att identifiera ”särskilt yrkesskickliga” inom regionen gällande sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor är det nivå 3 (yrkesskickliga) och 4 (utvecklande i klinisk tjänst) i den fastslagen kompetensmodellen som ska användas i dialogen.
  • För att identifiera ”särskilt yrkesskickliga” inom regionen gällande biomedicinska analytiker och barnmorskor där kompetensmodellen ännu inte finns framtagen används modellens stegbeskrivningar för att urskilja yrkesskickliga medarbetare.
  • Vid redan genomförda lönesamtal används de befintliga lönekriterierna tillsammans med ytterligare två kriterier:
    – Genom sin yrkeskunskap leverera kvalitet för god och säker vård
    – Genom sin yrkeserfarenhet visa på skicklighet inom sitt verksamhetsområde

Meddelande om ny lön ska ske muntligen och i dialog mellan chef och medarbetare. Lönen ska tydligt motiveras av chef utifrån lönekriterierna och de två ytterligare kriterierna.

För de allra flesta kommer den nya lönen att betalas ut retroaktivt från 1 april i november.

Medlemmar är inbjudna till ett informationsmöte kring det nya avtalet den 3 september kl. 15.00-17.30 Ing 21 i Aulan. Anmäl er via länken.

https://aktiviteter.vardforbundet.se/ActivityInformation/6863

Förtroendevalda på de klinikerna som inte ingår i ovannämnd löneöversynen har kallats till ett separat informationsmöte den 26 och 27 augusti i avdelningens utbildningslokal. Har ni inte fått en inbjudan kontakta avdelningen.

Håll koll på kommande aktiviteter.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!