Hur värderas barnsjukvården?

Vi har idag en Barnhälsovård som fungerar som folkhälsobärande. Folkhälsoarbete innebär att det finns planerade och systematiska insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Viljan med detta är att bidra till en positiv hälsoutveckling och hitta riskfaktorer hos familjen som kan bidra till en negativ hälsoutveckling.

Barnhälsovården är den första länken till vården. Som barnhälsovårdssjuksköterskor har vi stora kunskaper om barns hälsa, behov och utveckling. Vi följer familjen under barnets första 6 år och där vi tidigt kan upptäcka problem och tillsätta tidiga insatser. Vi stärker föräldrarna i sin föräldraroll och i det jämställda föräldraskapet, detta för att familjen ska få så bra förutsättningar som möjligt att fungera som hel familj. Det kan leda till att sjukvårdskostnader hålls ned på sikt.

För att kunna upprätthålla detta krävs en stor erfarenhet och yrkesskicklighet hos våra barnhälsovårdssjuksköterskor. Finns inte denna kompetens kommer det att leda till en ökad risk för ohälsa hos barnen och ett ökat tryck på barnakuten och barnavdelningar.

Med erfarenhet från både öppenvård och slutenvård som barnsjuksköterskor ser vi idag att Barnsjukvården har stort problem att kunna erbjuda vårdplatser till sjuka barn. Överallt i Sverige( även här i Västerås )är vårdplatser stängda eller dragits ned pga. brist på barnsjuksköterskor/erfarna sjuksköterskor och patientsäkerheten blir tydligt uppenbar. Det senast är nu att Nya Karolinska drar ner från 28 till 10 vårdplatser inom barnkirurgin och att barn får vänta onödigt länge på operation (DN 190527).
Vi är oroade över den kompetens- och personalflykten som sker inom barnsjukvården. Borde inte Sverige idag kunna erbjuda våra sjuka barn optimal vård och vårdas på sitt hemma sjukhus, slippa bli förflyttad pga. brist på vårdplatser?

Var på en föreläsning under Barnveckan (årligt konvent gällande barn i olika teman, Örebro 1-4 April,2019) gällande IVA vård till akut sjuka barn, där det framgick att Sverige idag har ca 30 stycken barn IVA -vårdplatser att erbjuda nationellt, optimalt skulle vara 50 stycken barn IVA-vårdplatser. Men Sverige kan inte erbjuda dessa platser pga. bl.a. brist på IVA–sjuksköterskor.
Allt detta beror på att vi har en arbetsgivare som inte vill tillmötesgå oss i att förbättra våra villkor och förbättra våra löner!

I HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) står det tydligt och klart att den som bedriver en hälso- och sjukvårdsverksamhet är en Vårdgivare. Det är Vårdgivaren/Arbetsgivaren som har det organisatoriska ansvaret och ska planera, leda och kontrollera att verksamheten lever upp till kravet på god vård. Det innebär att arbetsgivaren har ansvaret för att det ska finnas hälso-och sjukvårdspersonal med rätt kompetens på arbetsplatserna. Tillika i AML (arbetsmiljö lagen) där det framgår att arbetsgivaren SKA jobba systematiskt med förbättringsarbeten.
Men så ser det inte ut i verksamheterna idag utan det finns en jargong hos våra arbetsgivare att det inte spelar någon roll vem som vårdar, bara det är någon som utför det. Vilket går helt emot vad HSL och AML står för.

Vi tror att dem allra flesta familjer skulle vilja bli bemötta, omhändertagna, behandlad och vårdade av erfarna barn/distriktssjuksköterskor. Det är inget konstigt med det! Självklart måste man få vara ny i yrket men då ska det även finnas kvar erfarna barn/distriktssjuksköterskor som kan ge stöd och dela med sig av sin erfarenhet och yrkesskicklighet på arbetsplatserna!

Erfarenhet + Evidens + Utbildning = SäkerVård

Varför är arbetsgivaren inte mer rädda om sin erfarna och yrkesskickliga personal? Varför har arbetsgivarna så svårt att betala för kunskap och kompetens som skulle gynna alla som besöker barnhälsovården och slutenvården?

Vi ställer oss frågan; Hur har vi hamnat här? Ska vi i Sverige inte ska kunna erbjuda den absoluta bästa vården till våra barn? Är ni politiker/tjänstemän beredda att ta ansvaret för barnsjukvården som den ser ut i dagsläget utan att vidta åtgärder.
Vårdförbundet har slutit ett nytt avtal med SKL/Sobona och vill lyfta till våra politikerna att yrkes skicklighet och erfarenhet måste löna sig.

 

Angelica Grad /Barnsjuksköterska, Styrelseledamot avd Västmanland.
Jessica Roos /Barnsjuksköterska, Styrelseledamot avd Västmanland.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!