Avtalet är klart. “När får jag mina pengar”, tänker ni säkert? Vad händer nu? Vad betyder det?

Det korta svaret är att det kommer att ta tid, MEN ni kommer att få era lönepåslag retroaktivt från och med 1 april, 2019. Ambitionen är att allt ska vara klart någon gång under hösten.

Vårdförbundet Västmanland har begärt en “regelrätt löneförhandling” i år.

Det betyder att vi som organisation träffar arbetsgivarna i länet för att påbörja dialog kring det nya avtalet och hur vi ska hantera det lokalt. I en LOK (lokala överenskommelse) söker vi samsyn i hur avtalet ska tolkas.

Löneöversynen kan inte påbörjas förrän överläggningarna är klara och kriterierna för särskilt yrkesskickliga är fastställda. Kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål ska premieras. Alla ska få en god löneutveckling.

Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i översynen. Lönenivåer och lönespridning ska under avtalsperioden särskilt uppmärksammas inom respektive yrke vilket innebär att det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom yrket under hela yrkeslivet.

När detta är klart skall du som är Vårdförbundsmedlem ha ditt lönesamtal med din chef som har mandat att sätta lön. Lönesamtalet skall då utgå ifrån verksamhetens befintliga lönekriterier tillsammans med kriterierna för särskilt yrkesskickliga. I lönesamtalet skall lönen sättas och nu snackar vi om kronor och ören.

Vad ni bör göra under tiden är att påbörja dialog med era kollegor.

  • Är vår lönekriterier aktuella?
  • Vad anser ni behöver lönevärderas extra?
  • Finns det en kompetensmodell hos oss?
  • Vilka speciella kompetenser och erfarenheter behövs?
  • Har vi utvecklingsmöjligheter?

Anställda som inte är Vårdförbundets medlemmar kan inte göra anspråk på satsningen för särskilt yrkesskickliga.

Vid avstämningen av löneöversynen ska en särskild uppföljning och analys göras för 2020 års löneöverläggning.

För att läsa mer om avtalet 2019 följ länken.

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/avtal-2019/fragor-och-svar-avtal-2019/

Läs även ”Nu ska det bli löneverkstad” i avtalsbloggen.

https://vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen/

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!