Vad betyder löneavtalet 2019 för medlemmarna i Västmanland? En extra lönesatsning (10 000) gällande särskild yrkesskicklighet och erfarenhet ska prioriteras i den lokala lönebildningen. Satsningen är utöver den vanliga löneöversynen och gäller under avtalsperioden om 3 år.  Lönenivåer, lönespridning samt ökad möjlighet till lönekarriär ska uppmärksammas och ska ge goda förutsättningar för att klara kompetensförsörjning. Satsningen gäller alla Vårdförbundets 4 yrken: barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor!

I avtalet finns det avstämningspunkter för att säkra att löneprocessen efterföljs och att den lokala arbetsgivaren lönemässigt premierar särskilt yrkesskicklighet och erfarenhet. Kriterierna för vem som ska anses vara särskilt yrkesskicklig och hur erfarenhet ska löna sig avgörs i dialog och samverkan lokalt.  Det är chefer (ej arbetsledare) med mandat som skall därefter sätta lön utifrån samtal om kopplingen mellan arbetsuppgifter, vidareutbildning, kompetens, erfarenhet och lön.

Hur ska jag som medlem tänka nu? Vad behöver min arbetsplats fundera på?

 • Har vi en lokal förtroendevald som representerar oss i arbetsgivarsammanhang t.ex. på samverkan/samråd?
 • Har vi aktuella lönekriterier hos oss?
 • Kan jag koppla erfarenhet, kompetens, utveckling och utbildning till lönekriterier?
 • Kan jag koppla lönekriterier, lönesamtal och medarbetarsamtal till verksamhetens mål och lön?
 • Har vi en kompetensmodell på arbetsplatsen?
 • Finns det möjlighet till utveckling, VUB (vidareutbildning) eller AST (akademisk specialistutbildning)?
 • Har jag en individuell utvecklingsplan?
 • Får jag ha lönesamtal och medarbetarsamtal tillsammans med min närmaste chef?
 • Har min chef mandat att sätta lön?
 • Har vi dialog med lokala förtroendevalda om vilka karriärmöjligheter eller kompetens som finns alternativ vad som saknas hos oss?
 • Vad betyder särskilt yrkesskicklighet och erfarenhet för mig?
 • Vad innebär särskilt yrkesskicklighet och erfarenhet för mina kollegor?
 • Har jag landat i att det kan finnas andra som har mer erfarenhet eller kompetens än mig?
 • Har jag landat i att satsningen betyder ca 3300 kronor fördelat under avtalsperioden om 3 år?

Förtroendevalda inom regionen och kommunen se hit! Ni är kallad till en obligatorisk VUB fredagen den 14 juni kl. 09.00-12.30. Lägg in en ledighetsansökan redan idag. Regionens förtroendevalda träffas på Ing. 29 psykiatriaulan och Kommunens förtroendevalda träffas i vår utbildningslokal på Sigurdsgatan 7.

Anmäl er här: https://aktiviteter.vardforbundet.se/ActivityInformation/6731

Läs gärna ”vanliga frågor och svar om nytt avtal 2019” på avtalsbloggen. https://vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen/

Avdelningen kommer att deltaga på Västerås Pride i Wasaparken den 29 juli. Ni är välkomna att tåga med oss, mer information kommer att finnas på avdelningens hemsida.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland.

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!