Det är alltid lika intressant och lärande att möta och ta reda på våra medlemmars åsikter på medlemsaktiviteter. Under denna utflykt fick medlemmarna dessutom i uppdrag att skriva hälsningar till regionens politiker utifrån våra yrkanden. Större delen av hälsningar handlade om lön och löneutveckling (eller avsaknad av).

En sammanställning från senaste aktivitet: bussresan till Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö har gjorts. Frågorna utgick ifrån våra yrkanden, AFS:en OSA och sommarsemester.

 • Enligt Vårdförbundets yrkande ska löneutvecklingen höjas med minst 10.000 kr till särskilt yrkesskickliga medlemmar, räcker det?
  56% svarade ja. Medlemmar som svarade nej menar att: en större lönespridning behövs, det finns en oro att löneutvecklingen avstannar efter satsningen eller att arbetsgivaren i fortsättning kommer att sätta lön utifrån egna kriterier och inte utifrån löneavtalet.
 • Vi har individuell och differentierad lön utifrån välkända lönekriterier där medarbetarsamtal och lönesamtal ska ske med lönesättande chef. Fungerar detta idag?
  Endast 22% svarade ja. Lönesättande chef upplevs inte har mandat att sätta lön utifrån löneavtalet: individuell och differentierad lön utifrån kunskap och kompetens. Chefen pratar aldrig kronor och ören. Lönesättande chef upplevs sakna kompetens gällande löneutveckling.
 • Enligt forskning ger nattarbete risk för ohälsa, det behövs regelbunden återhämtning på dagen för att förebygga eventuell ohälsa. Vårdförbundet kräver sänkt nattarbetstidsmått till 34,20 hos alla arbetsgivare med bibehållen lön? Räcker detta yrkande?
  65% svarade ja, några kommentarer: det behövs flera semesterdagar, tidigare pension och ännu lägre arbetstidsförkortning. En hel del svarande arbetar 40 timmars veckor och inte har erfarenheten av att arbeta natt.
 • Ett stort problem för våra grupper är ohälsosamma arbetstider, framför allt inom dygnet runt verksamhet. Individuell schemaläggning används ofta och det privata livet styr ofta hur man lägger arbetspass. Det Vårdförbundet ser är att övertid ökar, raster tas ej ut, man jobbar dubbla turer mm. Ser du risker i din verksamhet med anledning av detta?
  56% svarade ja. Medlemmar påpekar på att den höga arbetsbelastningen och det höga övertidsuttaget minskar koncentrationsförmågan som ökar risken för arbetsskador, patientskador och därmed ifrågasätter patientsäkerheten. En hel del svarande arbetar 40 timmars veckor och inte har erfarenheten av individuell schemaläggning däremot finns det höga övertidsuttag på vissa ställen.
 • OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) är ett verktyg för att åstadkomma en väl fungerande arbetsmiljö inom områdena: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Förtroendevalda/skyddsombud ska tillsammans med enhetschefen föra ett aktivt arbete kring detta. Fungerar det hos er? Om nej vad är utmaningen?
  Endast 39% svarade ja. Utmaningen upplevs handla om att arbetsplatsen saknar förtroendevalda.
 • Inför kommande semester har ni i verksamheten fått till 4 veckor sammanhängande semester för alla? Om inte hur har arbetsgivaren löst situationen?
  En del verksamheter har inte löst sommaren ännu pga. bemanningsbristen och några kliniker vill att medlemmarna säljer 1 eller 2 semester veckor, så kallade “sommaravtal”. Mer parten får 4 veckor sammanhängande semester.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!