”Kvinnor ska inte behöva betala med sin hälsa, livslön och pension för att bemanna vården dygnet runt”.

Avtalsrörelsen 2019 är den största på åtta år. Vårdförbundet ställer ett lönekrav på 10 000 kronor mer i månaden till ”särskilt yrkesskickliga”. Det är dags att sätta ner fötterna för att få jämställda löner för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer. Dessa yrken är stommen och garantin för god och säker vård. Vår kompetens måste även avspegla sig i lönekuvertet. Nu är det viktigt att få politiker och arbetsgivare att ta sitt ansvar. Ställ krav och ryt ifrån!

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/sineva-ribeiros-ledare/avtalsrorelsen-2019/

Vårdförbundet yrkar på jämställda och hälsosamma villkor i välfärdssektorn. Vad betyder det?

  • ”En mycket god löneutveckling för samtliga våra medlemsgrupper.
  • En särskild lönesatsning på ”särskilt yrkesskickliga.
  • Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete i kommunerna.”

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/vardforbundet-yrkar-pa-jamstallda-och-halsosamma-villkor-i-valfardssektorn/

Häng med, läs ”avtalsbloggen”. https://vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen/

Sandra Gustavsson, biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland.

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!