Uppsagda avtal - uppdatera dina medlemsuppgifter

Skrivet av Sandra Gustavsson

13 december 2018

Västmannabloggen

Uppsagda avtal inom den privata sektorn löper ut den 31 december 2018. Vi behöver ha aktuella uppgifter om din arbetsplats, privat mobilnummer och privat e-postadress inför en eventuell konflikt.

 

Aktuella uppgifter är ALLTID viktig och därför uppmanar vi att ALLA VÅRA MEDLEMMAR oavsett arbetsgivare uppdaterar sina uppgifter.

 

https://www.vardforbundet.se/medlemskap/dina-medlemsuppgifter/andra-uppgifter/

Kontakta Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 om du har frågor eller behöver hjälp att ändra dina uppgifter.

Du kan följa förhandlingarna i Avtalsbloggen. https://vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen/

Sandra Gustavsson, Leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!