Uppsagda avtal - uppdatera dina medlemsuppgifter

Skrivet av Sandra Gustavsson

13 december 2018

Västmannabloggen

Uppsagda avtal inom den privata sektorn löper ut den 31 december 2018. Vi behöver ha aktuella uppgifter om din arbetsplats, privat mobilnummer och privat e-postadress inför en eventuell konflikt.

 

Aktuella uppgifter är ALLTID viktig och därför uppmanar vi att ALLA VÅRA MEDLEMMAR oavsett arbetsgivare uppdaterar sina uppgifter.

 

https://www.vardforbundet.se/medlemskap/dina-medlemsuppgifter/andra-uppgifter/

Kontakta Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 om du har frågor eller behöver hjälp att ändra dina uppgifter.

Du kan följa förhandlingarna i Avtalsbloggen. https://vardforbundetbloggen.se/avtalsbloggen/

Sandra Gustavsson, Leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!