Stickskador är en av de allvarligaste smittriskerna i vården som tyvärr sker dagligen via kanyl, skalpeller, skärande föremål eller andra instrument. Ny föreskrift om Smittrisker AFS 2018:4 började gälla 19 november och ersätter Mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet AFS 2005:1

”God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.”

Läs mer i den nedladdningsbar AFS:en.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4-.pdf

Föreskrifterna gäller alla som arbetar inom vården, hemtjänst, LSS-boende, omsorgen, skolor med mera inte bara laboratorier. I uppdateringen av föreskrifterna har förenklingar gjorts och risker med mögel och damm har flyttats till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Den nya föreskriften bl.a. tydliggör regler, arbetsgivarens ansvar, vilka berörs och ställer krav på att arbetskläder blir tvättade. Märkta behållare för stickande och skärande instrument, sprutor och skalpeller måste finnas och får inte återanvändas. Att tömma en behållare över till en annan är inte längre tillåtit. Arbetsgivare som bryter mot AFS:en kan få betala in sanktionsavgift.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!