Varför går folk ”in i väggen”? Stressforskarna är överens om att det handlar främst om organisation. Vad är utmattningssyndrom? Enkelt beskrivit; hjärnskador orsakad av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Statistiken visar att fler sjukskrivs för utmattningssyndrom och dessutom att flera återinsjuknar. Långvariga sjukskrivningar är kostsamma och då är det av största vikt att arbetsgivaren ser över sin organisation för att förebygga ”farlig stress” på arbetsplatsen.

Stressforskarens råd för att minska risken för utmattning:

 1. Ät alltid lunch. Förutom näring får du nödvändigt återhämtning under arbetspasset.
 2. Prata med kollegorna, socialt stöd hjälper förebygga stress. https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/forebygga-och-forkorta-sjukskrivningar/kollegiala-samtalsgrupper-reflekterande-samtal-med-kollegor/
 3. Gör schema som ger nödvändig återhämtning. https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/halsoframjande-schemalaggning/ Gör testet som hjälper dig utvärdera ditt behov av återhämtning. https://skattaåterhämtning.se/
 4. Värna om sömnen, sov mörkt, svalt och tillräckligt. https://www.stressforskning.su.se/information/allm%C3%A4nt-om-stress-s%C3%B6mn/tips-f%C3%B6r-b%C3%A4ttre-s%C3%B6mn
 5. Testa din stressnivå för osund stress. https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/stress-och-balans/’
 6. ”Stressa av” regelbundet med en avspänningsmetod som passar dig.

Stressforskarna har kunnat påvisa cellfragment i blod från nedbrutna celler som annars finns bara i hjärnan. Forskarna har även med scanning av hjärnan kunnat bekräfta förändringar i hjärnbarken och framlobens insida, förstorad amygdala så kallad känslocentrumet och även förändringar i hippocampus alltså minnescentrumet.

Hjärnskadorna kan leda till yrsel, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, minnes- och talproblematik, trötthet och sömnsvårigheter, ljus- och ljudkänslighet, stressöverkänslighet, hjärtklappning och svimning är inte heller ovanligt.

Skadorna är inte permanent men lång vila och återhämtning krävs för att bli frisk från utmattningssyndrom och processen går inte att påskynda. Återgång i arbetet kräver särskild arbetslivsrehabilitering och en framgångsrik rehabilitering kräver tid, ibland mycket lång tid och behöver anpassas utifrån den drabbades arbetsförmågan.

På Suntarbetsliv kan du läsa mer om ”9 myter om utmattningssyndrom”, forskning, ”OSA-kollen” och andra verktyg.

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/hallbar-rehabilitering/elva-ars-forskning-om-utmattningssyndrom/

https://osakollen.suntarbetsliv.se/2018/03/22/har-tar-de-hjalp-av-osa-hjul/

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

 


Kommentarer

 1. Borde klassas som arbetsskada när det helt klart är arbetet som orsakat utmattningen!!

  1. Utmattningssyndrom är godkänd som arbetsskada. Det finns bra verktyg på prevent.se och suntarbetsliv.se för att upptäcka och åtgärda ohälsosamma arbetsplatser.

 2. Hur gör jag för att få min diagnos som arbetsskada – har sedan dec 19 varit sjukskriven pga utmattningssyndrom- arbetar sen i augusti 50-% vilket för det mesta funkar bra – jag har en mycket lyhörd chef och rejält anpassade arbetsuppgifter men bara tanken på att gå upp till 75% ger mig hjärtklappning ångest och sömnen ryker – jag har inte fått till mig informationen om att utmattningssyndrom klassas som arbetsskada
  Tar tacksamt emot guidning

  1. Det framgår inte ifall du har skickat in en arbetsskadeanmälan, det är alltid viktigt att få din sjukskrivning dokumenterade. Sedan måste du ha fortsatt kontakt med din läkare kring arbetsskadan, hur du ska göra gällande att få din diagnos godkänd som arbetsskada och hur lång du har kommit med din rehabilitering. Fortsätt att ha bra dialog med din chef kring anpassade arbetsuppgifter tills att det känns bra att testa öka arbetstid.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!