Demokrati – vad betyder det för dig? 9 september, om knappt 2 veckor är det riksdagsval och för mig en självklarhet att ta mitt ansvar och rösta. Människor har offrat sina liv för att säkerställa den demokratiska processen, rösträtten och yttrandefriheten. Tar man inte någon politisk ställning och röstar har man inte heller någon ”rättighet” att klaga anser jag.

 

Det är oroväckande att sociala medier har lyckats påverka väljare runt om i världen. Till den graden att jag har svårt lita på om den demokratiska processen verkligen har beaktats. Vad är sant och vad är ”fake news”? Källkritik, källkritik, källkritik, jo men ändå, det finns hur mycket olika bud som helst i nyheterna, på Facebook mm. Hur mycket kan jag lita på? Hur mycket litar Du på?

Ännu mer oroväckande är antalet osäkra väljare. Min förhoppning är att alla engagerar sig i valet. Min personlig rekommendation till er som inte vet hur ni kommer att rösta ännu alt. inte vet om det är ens värt att rösta, gör två saker.

      1.Testa ”valkompassen”  för att upptäcka alt. bekräfta er grundläggande politiska orienteringen alt. ditt parti. https://www.lr.se/opinionpaverkan/valkompassen2018.4.4c62cc49162cd14bde4572ab.html

      2. Kolla hur ditt parti alt. andra partier har röstat de senaste 4 åren gällande era hjärtefrågor. Jag garanterar att ni kommer att förundras över verkligheten i vissa fall. Snacket inför val 2014 ledde sällan till resultat, ännu värre att vissa partier röstade EMOT det dom själva lovade inför valet! Hmmmm….

Enligt Sveriges Riksdag: ”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. I Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.

Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Samspelet mellan riksdagen och andra offentliga aktörer – regeringen, myndigheter, kommuner, landsting och EU – är stort.”

Något att bevara eller hur? Har ni läst om era rättigheter i grundlagen nyligen eller någon gång? Det är fantastiskt att vi bor i ett land med nedskrivna rättigheter, så är inte fallet i alla världens länder. Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Vårdförbundet har naturligtvis en politisk agenda gällande vården, läs vårt valmanifest! https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/valet-2018/ Det betyder inte att vi är partipolitiskt bundna och vi utgår från vår stadga.

Sandra Gustavsson, biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!