Lön och arbetsvillkoren sätts först i valrörelsen 2018!

Vecka 24 bjöd avdelning Västmanland sina medlemmar i Västerås och Köping, närmare 100 st. på lunch. Som vanligt träffade vi många som var engagerade och ville diskutera möjliga lösningar till vårdens problem.

För oss är det viktig att lyssna in och få fram vad medlemmarna tycker är viktigast för oss att driva lokalt gällande Vårdförbundets politik. Denna gång handlade det om valmanifestet för 2018; vad vill vi? Vi sammanfattade Vårdförbundets valmanifest och medlemmar fick rangordna några punkter enligt nedan:

Vad vill vi? ”Nollvision” för svensk hälso- och sjukvård Reformförslag
Attraktiva löner Ingen ska falla mellan stolarna Öka antalet sjuksköterskor
Hälsosamma arbetstider Ingen ska nekas vård Kräv hälsobokslut från alla vårdens arbetsgivare
Specialistutbildning Ingen ska dö i kö Öka takten i vårdens digitalisering
Ingen ska bli sjuk av att vårda andra Öka chefstätheten för att möjliggöra effektiv styrning
Ingen ska skadas av vård
Ingen ska nekas att föda i Sverige

I samband med luncherna delades det ut flyers till medlemmar och allmänheten. ”Vi sätter fokus på dina villkor i valet”, ”Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor och Sjuksköterskors löner är en ödesfråga för svensk hälso- och sjukvård” samt ”Rätten till semester handlar om rätten till ett hållbart arbetsliv och en god vård”.

På årets kongress i maj röstade kongressombuden fram en tydlig politik för de kommande åren. Resultatet blev att Vårdförbundet ska lägga mer vikt på att arbeta med: ökad löneutveckling, livslön, lönespridning, jämställdhet, rimlig veckoarbetstid och begränsad beredskap. Visionen: villkoren, yrket och vården.

Läs mer om kongressens beslut och Vårdförbundets valmanifest.

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/kongress-2018/om-kongress-2018/folj-kongress-2018/summering-av-kongressen/

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/valet-2018/

Vårdförbundet arbetar för konkreta handlingsplaner med bättre arbetsvillkor och förutsättningar till semester, vila och återhämtning och för att främja ett jämställt samhälle och en jämlik hälsa för hela befolkningen. Vad vill ni? Har ni ställt krav på våra politiker?

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!