Oj… är det semestertider igen?

Varje år kommer juni-juli-augusti alltså sommarsemester. Varje år verkar arbetsgivaren lika förvånade över att sommaren kommer och undrar över hur sommaren ska gå ihop. Varje år finns det många lediga arbetspass. Varje år utsätts våra medlemmar och kollegor för dubbla pass, beordringar och mycket övertid under den tiden kroppen behöver vila och återhämtning som mest. Varje år glöms arbetsmiljö- och arbetstidslagen helt bort under juni-juli-augusti.

Varje år upplever medlemmarna en extrem pressad arbetsmiljö under sommaren. Varje år upplever medlemmarna oro hemma för hur nästa pass kommer att gå eller om det kommer ett telefonsamtal/sms om beordring. I minst en månad upplever många känslan av att aldrig vara ledig, inte ens hemma.

Alltså, dålig kort- och långsiktig planering löses av medlemmarnas slit och hälsa, inte av arbetsgivare. Varje år berättar tjänstemännen för politikerna att sommaren har löst sig och det har gått bra! Är politikerna verkligen så blåögda? Tyvärr verkar svaret vara ja och de ansvariga fortsätter att blunda.

Vad tycker medborgarna om sjukvården? Sjukvårdsfrågorna hamnar högst bland vad man anser vara viktiga samhällsfrågor inför valet den 9 september. Tycker du att medarbetare inom kvinnodominerade arbetsplatser ska ha en rimlig arbetsmiljö och arbetsbelastning? Är det rimligt och ok att arbeta dubbla pass och 40-50 timmar övertid på komprimerad tids utrymme? Är det ok tycker ni att medarbetare får mycket begränsad tid till återhämtning?

Vill du verkligen träffa och bli behandlad av en utmattad sjukvårdare? Tycker du att vården under sådana förhållande är patientsäker? Som skattebetalare och brukare av sjukvården ber jag dig att ifrågasätta arbetsmiljö, arbetsbelastning och hantering av vårdpersonal överlag men speciellt under sommarsemester. Kräv konkreta svar av politikerna!

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!