Jag börjar med att säga att bemötande är oerhört viktigt i möte med patienten och att det är ett av flera mått när man pratar om patientsäkerhet. Men jag vill påstå att bemötande aldrig kan jämställas med patientsäkerhet!

En otrolig frustration övertar när jag hör folk jämställa bemötande med patientsäkerhet. Man menar att så länge man träffar en trevlig människa OCH får den behandling man tror man behöver så har man fått patientsäker vård.  Visst kan det hända MEN…

Problemet med det är att man kan ha trevlig personal som saknar kunskap och kompetens. Bemanningsproblematiken inom vården har nog undgått ingen. Legitimerade yrken med minst 3 års högskolekompetens ersätts med annan personal.

Arbetsgivaren tittar på patientenkäter och slår sig på bröstet då betyget för bemötande ser bra ut. Har man tittat på det ökande antal vårdskador och anmälningar till patientnämnden eller ekonomin för den delen då fler söker vård upprepade gånger pga. av att de inte fått rätt behandling vid första besök?  Läs mer.

https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/nyhetsarkivpatientsakerhet/arkivpatientsakerhet/fortsattgranskningavvardskador.14722.html

Jag vet inte vad som är värst? Vet du?

  • Att arbetsgivaren i uppgivenhet blundar för och ersätter legitimerade personal med annan personal och därmed riskerar patientsäkerheten?
  • Eller att det är okej för er att annan personal tar på sig uppgifter utanför den egna kunskap- och kompetensområden och riskerar patienters välmående?

Som patient är det viktig att känna tillit till personalen man möter. Undrar ni någon gång om personen i fråga har den rätta kunskapen och kompetensen? Enda sättet att säkra patientsäkerhet är att bemanna med rätt antal personer med rätt kompetens. Följden av det förutom god och säker vård blir att arbetsmiljön förbättras också…så ALLA vinner på det!

Vårdförbundets förtroendevalda och medlemmar är välkomna att träffa regionpolitiker på ”regionpolitikerminglet” den 23 maj kl. 16.30-19.30 Ingång 29 Västerås sjukhus. Varför inte ställa samma frågor till regionpolitikerna som har det yttersta ansvaret för vården och medarbetarna!

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!