Politikermöte och Vårdförbundets grundläggande värderingar

Jag ser med oro på hur vi som förbund används som slagträ i den politiska valprocessen som startar upp i en rasande fart. Vi som förbund vill påverka för medlemmarnas räkning så att arbetsmiljö, lön, yrkesutveckling och patientens rätt till god och säker vård blir prioriterade frågor i den politiska debatten.
Frågorna vi driver är grunden till allas rätt till jämställd hälsa. Medlemmar ska inte känna någon tvekan i att alla är värda lika mycket oavsett ursprung. Patienter ska känna sig trygga i att bli bemötta på ett professionellt sätt utan att riskera särbehandling utifrån ursprung. Våra villkor, våra yrken och vården ska inte handla om vi och dem utan vi tillsammans.
Jag vill att vi värnar om våra fyra yrkens etiska grunder och visar medlemmar och invånare att vi inte särbehandlar människor i behov av hjälp och stöd utan alla ska ha rätt till hälsa där ingen lämnas utanför!
//Jani´ Stjernström (Ordf. Vårdförbundet avd. Västmanland)

 

Bakgrunden till varför vi måste upprepa våra ståndpunkter och påminna er om våra värderingar grundar sig i att vi i Vårdförbundet avdelning Västmanland har bjudit regionpolitiker att närvara på mingel med våra medlemmar. Det är valår, vilket betyder att det är hög tid att ställa viktiga frågor och kunna påverka dem som har ytterst ansvar för vården i Västmanland d.v.s. regionpolitikerna.
Vi som förbund har sedan tidigare beslutat att inte bjuda in SD och detta har lett till viss debatt. Nu vill vi förklara hur vi som förbund ställer oss till frågan och upplysa medlemmar och allmänheten.
Här kan ni läsa debattartikeln som skrevs i VLT och svaret:
Debattartikel i Västmanlands läns tidning 180322, ” Maria Liljedahl (SD): Vårdförbundet diskriminerar SD, regionens tredje största parti.” http://www.vlt.se/opinion/debatt/maria-liljedahl-sd-vardforbundet-diskriminerar-sd-regionens-tredje-storsta-parti

Svar till debattartikel i Västmanlands läns tidning 180327, ”Vårdförbundets replik: Grundläggande skillnader i värdegrund och människosyn är anledningen.” http://www.vlt.se/opinion/debatt/vardforbundet-darfor-bjuder-vi-inte-in-sd-till-politikermingel

Vill du ställa frågor och kunna påverka och är medlem i Vårdförbundet? Kom till politikerminglet den 23 maj! Anmälan gör du på aktivitetsportalen: https://www.vardforbundet.se/lokala-avdelningar/vastmanland/aktuellt-i-vastmanland/mingel-med-vara-regionpolitiker-i-vastmanland/

//Beatriz Olsson (Styrelseledamot Vårdförbundet avd. Västmanland)

 

Vårdförbundets replik: Grundläggande skillnader i värdegrund och människosyn är anledningen
Vårdförbundet är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i frågor sker detta utifrån Vårdförbundets grundläggande värderingar som medlemmarna beslutat om i stadgan. Vårdförbundets ställningstagande när det gäller Sverigedemokraterna bygger på att vi är två organisationer med helt olika grundläggande värderingsskillnader och människosyn. Utifrån detta har vi som organisation valt att inte bjuda in Sverigedemokraterna till Regionpolitiker-minglet som Vårdförbundet arrangerar i vår.
Vårdförbundet är en idéburen organisation och väljer vilka debatter och dialoger vi vill föra, med stöd i vårt uppdrag från våra 114 000 medlemmar, som regleras och beslutas i enlighet med vår föreningsdemokrati och tillhörande kongressbeslut. Vårdförbundets förbundsstyrelse tog i januari 2014 ett ställningstagande att inte bjuda in Sverigedemokraterna till samtal inför valet 2014, och att inte delta i arrangemang ordnade av SD. Inför valet 2018 har förbundsstyrelsen åter förnyat detta beslut.
Av Vårdförbundets stadgar framgår följande: ”Vårdförbundet ansluter sig till FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheterna enligt vilka alla är födda fria och lika i värde och rättigheter”. I stadgarna dras också följande slutsats utifrån de mänskliga rättigheterna. ”Alla ska ha rätt och tillgång till en god och välfungerande hälso- och sjukvård som bygger på lika villkor vetenskap och beprövad erfarenhet.”
Vår uppfattning är att Sverigedemokraternas grundläggande principer som uttrycks i partiprogrammet gör skillnad på människor utifrån nationstillhörighet. Sverigedemokraternas grundläggande idéer, om att vilken nation man tillhör är av avgörande betydelse för hur människor ska leva tillsammans kommer också till i uttryck i politiken och hur den kommuniceras.
Yrkesetiken inom våra professioner spelar stor roll för yrkesidentiteten hos Vårdförbundets medlemmar. Det är vanligt att vi möter partier som har andra åsikter i sakfrågor än vi. När det gäller Sverigedemokraterna är det dock de grundläggande värderingar som tydligt skiljer sig åt. Rätten till vård är inte enbart en medborgerlig rättighet utan också en mänsklig rättighet. Rätten till hälsa lämnar ingen utanför.

Jani Stenström, ordförande, Vårdförbundet avdelning Västmanland
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!