Enligt Anna Starbrink vill Liberalerna att Socialstyrelsen ska kunna dra in legitimation på sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker bland andra om inte arbetsgivare tar sitt ansvar gällande förslaget om obligatorisk fortbildning och re-certifiering för legitimation var 4:e år!

                                                                                             

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/december/liberaler-vill-ha-obligatorisk-vidareutbildning-for-legitimerade/

http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/r/all-legitimerad-vardpersonal-bor-vidareutbildas—pa-arbetstid,c2393168

Självklart borde regelbundna fortbildning för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker på arbetstid ingå i anställningen.  Helt naturligt borde arbetsgivaren ha ansvaret för att fortbildningen sker regelbundet men det är skillnad mellan regelbundna och obligatoriska fortbildningar.

                          Hur i hela friden kan Liberalerna föreslå och arbeta för att straffa legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker genom indragning av legitimation pga. att arbetsgivarna inte tar sitt ansvar?

                                                                

Hur är det tänkt att obligatorisk fortbildning och re-certifiering ska finansieras?  Många arbetsgivare är extremt restriktiva med fortbildning pga. alla sparkrav! Att många arbetsgivare har svårt att rekrytera är ju ett faktum.  Vilka ska ersätta de medlemmar som får indragen legitimation? Hur skulle sjukvården i Sverige se ut med ännu färre legitimerade personal i tjänst? Är det meningen att sjukvården ska drivas med icke legitimerad sjukvårdspersonal?? Är detta första steget mot ”vem-som-helst-kan-arbeta-i-sjukvården” istället för legitimerade yrken med kunskap och kompetens? Socialstyrelsen drar in legitimation och arbetsgivare anställer kreti och pleti!

                                                              

Hur kan ett sådant förslag öka kunskap och kompetens?

Sandra Gustavsson, biomedicinsk analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!