Jag läste igenom rapporten med mina rosafärgade glasögon och tänkte på hur friska och krya medlemmarna inom kommuner- och landstingssektorn kommer att bli 2020!

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro – Regeringens hemsida

Fantastiskt! Intentionen var väl bra men hur är det i verkligheten?                      

Jag fortsätter att läsa med mina rosafärgade glasögon och förundras över hur otroligt bra medlemmarna kommer att få det med förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobbet!

Regeringens åtgärdsprogram:

 • Ökad jämställdhet
 • Bättre arbetsmiljö
 • Bättre att ta tillvara  människors arbetsförmåga
 • Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
 • Anpassning av primärvärdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta
 • Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen
 • Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete

Sedan tog jag av mig mina fina rosafärgade glasögon och påminns om verkligheten:

 • om desperationen medlemmar uttrycker
 • om historierna jag får höra
 • om utförsäkringar jag bevittnar
 • om Försäkringskassans handläggare som anser sig veta mer om sjukdom och konsekvenserna än den läkaren som faktiskt har kunskapen och haft personlig kontakt med medlemmen
 • om att Försäkringskassans handläggare kan ”bedöma” arbetsförmåga hos den sjuke utan att faktisk träffa den personen
 • om att under sjukskrivningen ska man registrera sig hos Arbetsförmedlingen, trots att man har en fast anställning, för att inte bli av med sin SGI (sjukpenningsgrundande inkomst)
 • om att vissa arbetsgivare inte tar ansvar för rehabiliteringsåtgärder, arbetsanpassning och omställning
 • om att HR (Human Resources) med rak rygg tillsammans med chefen påstår att det inte finns någon tjänst någonstans i hela regionen/landsting/kommun som skulle passa medlemmen gällande arbetsanpassning
 • om varsel angående uppsägningar när HR och arbetsgivaren anser att medlemmen pga. sjukskrivningen inte längre duger till något
 • mm, listan kan göras lång!

November 2015 fick Försäkringskassan i uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för  att åtstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess för att bryta den stigande sjukfrånvarotrenden. ”En välfungerande sjukskrivningsprocess för att bryta den stigande sjukfrånvarotrenden!?!”

Den välfungerande sjukskrivningsprocessen är lika med att efter 180 dagar beslutar försäkrings handläggarna att oavsett läkarutlåtande eller sjukdomsbilden att den sjuke skall tillbaka till arbete, ut på den öppna arbetsmarknaden eller helt enkelt utförsäkrad!

Regeringen jublar över att sjukskrivningstalet har minskat!

Nu ska en helt ny yrkeskategori inom hälso- och sjukvården etableras: Rehabiliteringskoordinator! (<–Läs regeringens pressmeddelande)

Med syfte att få flera tillbaka i arbete ska ännu en person, ”en rehabiliteringskoordinator” blandas ner i grytan bestående av HR, chefer, ev. Försäkringskassans handläggare och Arbetsförmedlingens handläggare, läkare, psykolog, ev. annan stödperson, facklig företrädare och medlemmen. Tydligen har försöken med denna typ av ”spindeln-i-nätet-funktionen” hittills gått bra.  Vi får se…värre kan det inte bli! Eller??

Regeringen vill nu utreda hur Försäkringskassan utförsäkrar.

Enligt nyheterna 2019.01.24 vill regeringen utreda hur Försäkringskassan bedömer den sjukskrivnas arbetsförmåga och tillsätta en nationell samordnare. Socialministern Annika Strandhäll vill att sjukskrivna får mer hjälp i alla kontakter med arbetsgivare och vården enligt de punkterna nedan.

 • En välfungerande försäkring ska ge stöd och leda till jobb. Ännu en utredning tillsätts för att se över tillämpningen av begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga.
 • Nolltolerans – ingen ska falla mellan stolarna. Försäkringskassan måste vara närvarande.
 • Slut på stuprören. Regelverket ska ge trygghet och ett gott stöd tillbaka till hälsa och jobb. En nationell samordnare tillsätts.
 •  Trygghet och rätt person på rätt plats. Sjukersättningen (förtidspension) ska analyseras då få får sjukersättning beviljad.
 • Bättre anpassad sjukförsäkring. Att ha ett arbete är en friskfaktor och då ska sjukförsäkringen kunna erbjuda möjlighet till arbete för den som kan arbeta.

Socialförsäkringen är en del av den svenska modellen och då behöver tryggheten och omsorgen vara självklar och säkrad. Ändå har regeringen ett mål år 2020 på max 9 sjukdagar/år/person inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)! Alltså om 2 år vill regeringen uppvisa statistik på hur duktig man är och återigen  jubla över sjunkande sjuktal. Hur i hela friden kommer det att fungera när medlemmar blir bara äldre och fortsätter att uppleva en tvivelaktig arbetsmiljö och ständig ökande arbetsbelastning? Arbetsgivarna har utan tvekan mycket att leva upp till om de vill förbättra arbetsmiljön, minska arbetsbelastning och sjukfrånvaron utifrån regeringens åtgärdslista.  Var finns pressen på arbetsgivarna gällande arbetsgivaransvar i arbetsmiljön, rehabilitering och arbetsanpassning?
Hittills har inte jag sett något resultat till förbättringar! Med tanken på det blir jag verkligen mörkrädd inför framtiden och år  2020!                   

/Sandra Gustavsson, Biomedicinska analytiker, Styrelseledamot Avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!