Utbildningstjänster en framgång för våra medlemmar som väljer att specialistutbilda sig.

Varför göra en bra idé till någonting som upplevs tvingande och näst intill omöjligt att uppfylla.

Detta är en fråga man lätt kan ställa sig när vi som organisation hade våra slutliga diskussioner med Region Västmanland om våra utbildningstjänster. Det som blir väldigt tydligt är att arbetsgivaren 2018 fortfarande vill göra skillnad på sina medarbetare i förutsättningar (läkare får full betald ST utbildning utan kontrakt). Hur kan då en ”modern” arbetsgivare resonera? Tror de fortfarande att medarbetarna inte ser och förstår hur arbetsgivaren värdesätter sina olika yrkesgrupper och hur arbetsgivaren tror att vi fortfarande bara skall acceptera detta faktum?

Till saken hör att idag har flera kommuner, landsting och regioner i Sverige tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet gällande vår Idé om akademiska specialisttjänstgöring(AST) utifrån det koncept vår idé kräver. Men inte Region Västmanland, de biter sig fast i att vi ska skriva på kontrakt på att vi måste stannar kvar i verksamheten i 2 år med återbetalningsskyldighet inom 6 månader om kravet inte uppfylls. Detta oavsett vad som kan hända den enskilda individen samt att det kan röra sig om mycket stora summer pengar. Hur lätt är det att se in i framtiden och då minst 3 år framåt, både vad det gäller hälsa samt det som kan hända på det sociala planet?

Nej vi vill rekommendera våra medlemmar att inte välja dessa utbildningstjänster och framförallt inte skriva på dessa kontrakt. Vi har arbetsgivare i Västmanland som tecknat kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring precis som vår idé kräver, alltså utan kontrakt och det är Skinnskattebergs kommun.

Så vår uppmaning till våra medlemmar är att noga tänka sig för innan man skriver under några kontrakt det kan bli en fotboja som kan innebära stora ekonomiska problem om det vill sig illa.

Kontakta oss om ni har frågor och funderingar innan ni skriver under.

 

                              

 

/Janí Stjernström, ordförande och Ingrid Edman, vice ordförande

 


Kommentarer

  1. Hej!

    Förstod jag kontraktet rätt; om jag ex. vill vara föräldraledig i mer än 30 dagar efter avslutade studier så bryter jag inte kontraktet, utan jag ”pausar” de två bindande åren?

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!