Pension - är det något att längta efter eller?

De flesta längtar efter pension och den dyrbara tiden som aldrig räcker till!

Tid att umgås med partnern, barnen och barnbarn, tid att gå den där kursen! Sommarstugan eller resor lockar…Oj vad härligt!

Jo visst… förutsatt att man har hälsan i behåll och att pensionen räcker till.

Vad är pensionsgrundande?

Förmodligen vet de flesta att pensionen består av flera delar: allmän pension (60-75% av livssnitt lön), tjänstepension, egen pension och eget sparande.

Vad påverkar din pension?

All intjänade pengar under arbetslivet är pensionsgrundande men det finns aspekter som kan påverkar pensionen negativt.

*Intjänad lön till en max nivå på 7,5 inkomstbasbelopp. Här räknas även föräldraledighet, studier, arbetsskadelivsränta, arbetslöskassa, aktivitetsersättning. Dessa ersättningar är för övrigt lägre än lönen som påverkar pensionen negativt.

*Slutlön. Ju högre slutlön desto högre pension.

*Pensionsuttag. Ju längre du väntar att ta ut pension desto högre pension får du.

*Löneutveckling under arbetslivet.

*Premiepensionsfondernas utveckling och avgifterna (from 1801401 sänks avgifterna på kommunala kollektivavtalande tjänstepensionsavtalen).

*Antal år i arbetslivet. Du förväntas arbeta minst 40 år.

*Tjänstgöringsgrad. Deltidsarbetande får i regel sämre pension.

*Sveriges ekonomi.

*Kön. Är du kvinna får du i genomsnitt sämre pension än män oavsett hur hög utbildad du är!

Ibland får Vårdförbundet förfrågningar om löneväxling.

Vad är löneväxling? Hur kan löneväxling påverka din pension?

Löneväxling betyder helt enkelt att arbetsgivaren erbjuder möjligheten att sätta av en del av månadsbruttolönen till pension. Jo visst ja, det låter kanon, eller!?

Löneväxling är definitivt INTE lönsamt för alla! Har du en månadslön högre (i dags läge) än 39 100:- kan det vara lönsamt.

Finns det andra fallgroppar med löneväxling?

Jo så klart, men den information kommer inte alltid fram! Sänker du din bruttolön påverkar du automatiskt din allmän pension, sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner (tex föräldrapenning) negativt!

Hur kan du påverka storleken på din pension?

*Arbeta och betala skatt! Självklart säger ni men det händer att man tex byter/avstår övertid mot annat som inte är pensionsgrundande.

*Sträva efter att arbeta heltid.

*Tänk efter ifall du funderar på att ta ut pension för tidigt, sök råd av kunnig person!

*Kontrollera att arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen.

*Eget sparande. Till exempel kapitalförsäkringar, investeringssparkonto (ISK) och amortering på bostadslånet.

*Sträva över huvud taget att inte ha höga lån vid pensionen.

*Se över (ev sök hjälp av kunnig person) dina premiepensionsfonder och dessa avgifter. Har du inte gjort några aktiva val placeras dina pengar i statens fondportfölj AP7 Såfå, som har en låg avgift och risken ålder anpassas.

*Gift eller har en registrerad partner? Möjligheten att föra över premiepensionsrätt till den i relationen som tjänar minst finns.

*Gör en pensionsprognos för att kunna idag påverkar din pension mer positivt.

Av Sandra Gustafsson

Biomedicinsk analytiker

Styrelseledamot Vårdförbundet avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!