Dagen inleddes med utbildningsdag för förtroendevalda/skyddsombud på Elité stadshotell. Regionens förtroendevalda fick en genomgång av schemariktlinjer och nya arbetstidsavtalet medan mottagningar/vårdcentralernas förtroendevalda fick göra riskbedömning utifrån OSA 2015:4, arbetsbelastning. Kommunernas förtroendevalda gick igenom tillbud och arbetsskador utifrån stress.

Ordförande Jani Stjernström hälsar alla välkoma

 

 

 

 

 

 

 

Vidare så pratade Emelié Condén- chefssjuksköterska från regionen om patientsäkerhet. Eftermiddagen diskuterades medlemsrekrytering med Erik Wester från Vårdförbundets medlemsrekryteringsgrupp.

Emelié Condén
Förtroendevalda/skyddsombud

 

 

 

 

 

 

Registrering inför årsmötet skedde av vår seniorgrupp tillsammans med administratör Ulrika. Det bjöds på snittar, alkoholfri bubbel, gospelkör och trevligt umgänge i sann guld, glitter och glamouranda. En medlem kom även i sjuksköterskeuniform till vår stora glädje.

Aaseome gospel under ledning av Karin E Aase
Snittar och bubbel
Medlemmar minglar

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Edman vice ordförande och Harriet Lindqvist styrelseledamot
Medlem som kom i gammal uniform
Redo för årsmöte

 

 

 

 

 

 

Vi inledde med att se på en film som skildrar våra medlemsyrken i Vårdförbundet. Därefter startade Jani upp årsmötet och till ordförande för årsmötet valdes Lena Bjuström och mötes sekreterare Ulrika Eriksson. Lena inledde med att berätta om sin yrkes- och fackliga karriär och visade upp sin fina röda ”stridshatt” som hon använt flitigt under sina år.

Valberedningen gick igenom motiveringen till sitt förslag och framförde därefter sitt förslag till ordförande, vice ordförande samt styrelseledamöter för fyra år framåt och medlemmarna röstade JA till förslag på styrelse.

Årsmötets ordförande Lena Burström

Sammankallande för valberedningen Mimmi Högblom


 

 

 

 

 

 

 

 

Nya Styrelsen

FV: Ingrid Edman, Cecilia Stoor, Sandra Gustavsson, Tina Javidi, Elisabeth Berglind, Beatriz Olsson, Harriet Lindqvist, Angelica Gradh, Ingrid Lindgren samt Janí Stjernström

Efter formalia med årsmötet var avklarade så blev det medelhavsbuffé i Stora salen på Elité stadhotell. Där fanns även en utställning av gamla uniformer som Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia hade lånat ut till oss.

Underhållning av Karin E Aase

 

 

 

 

 

 

Utställning av gamla uniformer

Tack alla medlemmar som gjorde detta årsmöte till en fantastisk kväll!!!!!!!!!!

 

 

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!