Att Vårdförbundet är med på olika Prideaktiviteter runt om i landet är självklart. Det räcker med att läsa den inledande paragrafen i vår Stadga, så vore det mer konstigt om Vårdförbundet inte deltog!

Vi är med på Pride för att vi har medlemmar som tillhör HBTQ-kretsar, de ska veta att de har sitt fackförbunds fulla stöd i att leva som de vill. Vårdförbundet är till för alla medlemmar!

Vi är med på Pride för att vi för att vi tror på ett samhälle som inkluderar alla och att etiketter som kön, etnicitet, religiös åskådning, ålder och vem man älskar, inte spelar det minsta roll. Alla människors lika värde är en stark grundvärdering hos Vårdförbundet!

Vi är med på Pride för att vi som medlemmar möter människor från HBTQ-kretsar när vi verkar i våra yrken. De flesta tänker kanske på barnmorskor och skolsköterskor arbete med unga, men vi träffar dem också som boende inom äldreomsorgen, som patienter, närstående och aktörer angränsande till våra yrken och vården. De ska alla veta att vi struntar i vem de älskar, de får bra vård oavsett.

 

Vi är med på Pride för alla dem som inte vågar. För de som känner att de aldrig skulle våga andas till någon om vad som finns inombords. För de som inte förmår bryta de normer som de upplever att de måste passa in i. För de som blivit fostrade i att det är skamligt och sjukt att älska vem man vill. För att de också ska kunna se att det finns en kraftfull och accepterad gemenskap för dem, där de får vara de personer de vill, om de någon dag skulle våga.

Vi är med på Pride för att vi kan vara med utan att bli straffade av samhället. Vi har lyxen att kunna gå i paraden utan att vi och våra familjer riskerar repressalier från statsmakten. Vi har förmånen att kunna gå utan att bli belagda med en diagnos som ska botas till varje pris. I många länder har det blivit bättre, men långt ifrån bra, för de som identifierar sig inom HBTQ-kretsar. Men på förskräckligt många platser på vår planet är det inte bara att folk blir hotade och misshandlade, det kan vara direkt förenat med livsfara att vara exempelvis homosexuell. Att delta i Pride är en del av vår internationella solidaritet.

Vi är också med på Pride för att agera med de ljusa krafterna i samhället och för att motverka allt mer högljudda och intoleranta strömningar som idag sveper genom vårt samhälle. Vi är med, vi stod inte på sidan om och tittade på!

Den 5 augusti går Vårdförbundet stolt i Prideparaden, Västmanland bjuder tio medlemmar på resa till och från Stockholm. Mer information och anmälan gör du här. Haka på du också, det är verkligen en häftig upplevelse!

Mimmi Högblom

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!